2016-2017: Leiden bewaakt kwaliteit met numerus fixus

Komend jaar wordt er een numerus fixus ingevoerd voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Fiscaal recht. Hier vind je de belangrijkste informatie.

1) Wat is een numerus fixus?

Een instelling mag voor een studie een capaciteitsbeperking invoeren, dat wil zeggen een maximum stellen aan het aantal studenten dat tot de opleiding wordt toegelaten. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden voert voor het komende jaar zo’n fixus in voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. Deze fixus is nodig om de goede kwaliteit van de onze populaire opleidingen, te bewaken.

De studie Criminologie kent een landelijke numerus fixus.


2) Wat zijn de aantallen voor 2016-2017?

  • Rechtsgeleerdheid: 710 voltijdstudenten en 60 deeltijdstudenten;
  • Fiscaal recht: 85 voltijdstudenten en 5 deeltijdstudenten;
  • Criminologie: 145 voltijdstudenten en 5 deeltijdstudenten.

3) Is de kans groot dat ik word ingeloot?

Als je gemiddeld een eindexamencijfer van 8 of hoger voor je vwo-eindexamen hebt én je bent voor 1 mei 2016 aangemeld, dan ben je direct geplaatst. Hetzelfde geldt voor de studenten die pre-university college met succes hebben afgerond. Voor het overige kunnen wij vooraf geen garanties geven, omdat we nu eenmaal niet weten hoeveel mensen zich aanmelden voor de loting. De cijfers wisselen natuurlijk van jaar tot jaar. Maar de ervaring leert dat het merendeel van de studenten in de eerste lotingsronde wordt ingeloot. Een beperkt aantal studenten is vorig studiejaar uitgeloot, maar in de maanden augustus en september alsnog geplaatst. Als het komend jaar de belangstelling voor Leiden even groot is als in het voorgaande jaar, is de kans dus groot dat je bij ons terecht kunt, met name bij de bachelor-opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. In de afgelopen jaren was het eigenlijk alleen bij Criminologie zo dat de belangstelling het aantal beschikbare plaatsen vrij sterk overtrof, met als gevolg dat een aantal gegadigden niet kon worden geplaatst. In de praktijk blijkt overigens dat veel gegadigden uiteindelijk toch niet bij hun aanvankelijke voorkeur blijven, bijvoorbeeld omdat ze hun eindexamen niet halen, de tweede loting niet willen afwachten of toch kiezen voor een andere studie.

Kortom: schrik niet terug voor de loting. Het is een lang proces, maar uiteindelijk is de kans vrij groot dat je welkom bent in Leiden. Als je je voor 15 mei 2016 aanmeldt én je goede eindexamencijfers hebt, is de kans dat je wordt toegelaten wel heel groot. Ook als je je na 15 mei aanmeldt heb je nog kans dat je wordt toegelaten, bijvoorbeeld omdat op die datum nog niet alle plaatsen zijn bezet of omdat er van de mensen die zijn ingeloot altijd een aanzienlijk deel is dat geen gebruik maakt van zijn/haar toegewezen plaats.

4) Waarom is deze numerus fixus ingevoerd?

Met dit maximum aantal studenten kunnen de opleidingen blijvend kwalitatief goed onderwijs garanderen, met de daarbij behorende intensieve contacten tussen docenten en studenten en goede studiebegeleiding.

5) Is er ook decentrale selectie?

Aanmelders voor een van onze bacheloropleidingen kunnen in Studielink aangeven of ze mee willen doen met de decentrale selectie (deadline 15 mei 2016). De decentrale selectie is echter alleen van toepassing op aanmelders die een certificaat hebben behaald van het pre-University College Leiden. Zij worden met dit certificaat direct toegelaten tot een van de bachelors Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht of Criminologie. Voor andere aanmelders (zonder certificaat van het pre-University College Leiden) is decentrale selectie geen optie en geldt de centrale loting.
Voor zover je niet direct geplaatst wordt (zie vraag 3), zal je moeten mee loten naar een plaats. Waarom loting? Omdat wij tot nu toe geen bruikbare betrouwbare selectiemethode hebben gevonden die met voldoende precisie voorspelt wie er later wel of niet gaat slagen voor de studie. Wij willen niet het risico lopen dat wij gegadigden afwijzen op basis van een relatief korte kennismaking, terwijl zij ‘eigenlijk’ heel geschikt zouden zijn. Wij nemen daar dus liever wat meer de tijd voor. Onze filosofie: geef zoveel mogelijk studenten een kans om met een opleiding aan onze faculteit te starten. Tijdens  onze meeloopdagen maak je kennis met alle onderwijsvormen (van hoorcollege tot en met tentamen) en kun je zelf zien of rechten/criminologie iets voor jou is. Het eerste semester van je eerste jaar volg je intensief en representatief onderwijs en kun je ervaren of de studie écht bij je past. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan weet je dat ruim voor 1 februari (het moment waarop je je nog zonder consequenties kunt uitschrijven).  

6) Ik weet nu nog niet zeker of ik rechten in Leiden wil studeren. Wat kan ik het beste doen?

Als je overweegt om aan onze faculteit te gaan studeren – ook al weet je het nu nog niet zeker – adviseren we je om je toch al aan te melden voor Leiden. Op die manier houd je alle mogelijkheden open. Als je je nu aanmeldt bij DUO in Groningen, dan is dat nog geen definitieve keuze. Je kan je keuze voor een opleiding of instelling eenvoudig wijzigen, of je aanmelding intrekken in Studielink. Doe dat wel vlak voor de eerste lotingsronde. In dat geval houd je geen plaats bezet voor die studenten die wel willen mee loten. 

Uiteraard kan het verstandig zijn om je nog voor een andere studie aan te melden. Mocht je onverhoopt voor onze opleiding worden uitgeloot, dan heb je nog een alternatief achter de hand.

7) Heeft Leiden ook een Law College?

In Leiden bieden wij aan iedere student de mogelijkheid tot extra verdieping. Iedereen begint aan hetzelfde programma. Als je na het eerste semester tot de conclusie komt dat je wel een extra uitdaging aan kan, kun je kennismaken met het Honours College Law (HC-Law). Als je wordt toegelaten tot het HC-Law krijg je niet alleen méér onderwijs maar ook ander onderwijs. De extra-curriculaire, uitdagende activiteiten van 30-40 ec liggen op het gebied van zowel onderwijs en onderzoek als de rechtspraktijk. Met je Talent kun je in Leiden veel kanten op, nationaal én internationaal.

8) Geldt de numerus fixus ook voor de masteropleidingen?

Nee, de numerus fixus geldt uitsluitend voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht en Criminologie. De masteropleiding Jeugdrecht kent ook een capaciteitsbeperking.

9) Hoe gaat het voor het collegejaar 2017-2018?

Vanuit het ministerie is bepaald dat de numerus fixus per 2017 gaat verdwijnen. De Leidse rechtenfaculteit zoekt naar een passende selectie-methode om iedereen die echt wilt starten, ook deze mogelijkheid te bieden. Medio voorjaar 2016 is hierover meer bekend.

Meer informatie

Meer informatie over de loting vind je op 'studeren in leiden' en op de website van DUO.

Laatst Gewijzigd: 16-10-2015