Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA)

LEGSA is een gespecialiseerd samenwerkingsverband binnen de Universiteit Leiden op het terrein van staatssteun.

In het kader van LEGSA wordt wetenschappelijk onderzoek verricht, worden seminars en cursussen georganiseerd en worden contractactiviteiten uitgevoerd. De betrokken medewerkers zijn allen verbonden aan de Universiteit Leiden en hebben daarnaast op verschillende manieren banden met de rechtspraktijk, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger, als advocaat of als adviseur.


 
Laatst Gewijzigd: 01-11-2011