Nieuws voor medewerkers 2011

Staats-en bestuursrecht BA II vernieuwd

Het vak Staats- en bestuursrecht  is vernieuwd! Vanuit de gedachte dat het bacheloronderwijs leuker moet en kan zijn voor studenten én docenten draaien wij dit collegejaar een pilot: Onderwijs Op Maat. De eerste reacties zijn positief, maar wat hebben we eigenlijk gedaan?


11 februari | Dies 2012 voor alumni

Zo’n 500 oud-studenten van de Leidse Universiteit ontmoeten elkaar rondom lezingen door vooraanstaande wetenschappers, een workshop over netwerken en de uitreiking van de Leidse Universitaire Scriptieprijs.


Agenda

Wat staat er komende tijd in de agenda? Een overzicht van alle lezingen, conferenties, symposia, bijeenkomsten, afstudeerdata, vergaderdata, promoties, oraties e.d. Heeft u aanvullingen voor deze agenda? Mail dan naar de webredactie .


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 7 maart 2017 weer bijeen. Ze spraken o.a. over de bestuursruimte van studieverenigingen, de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 en de benoeming van Chris de Kruif tot opleidingsdirecteur propedeuse juridische opleidingen en bachelor en master Rechtsgeleerdheid.


20 april | Congres: Moet pech anno 2012 nog steeds weg?

Die vraag staat centraal op dit door het Leidse afdeling Staats- en bestuursrecht georganiseerde congres. Vanuit verschillende perspectieven wordt stilgestaan bij de wijze waarop rechtspolitieke afwegingen van bestuursorganen, rechters en wetgevers de grenzen van de overheidsaansprakelijkheid beïnvloeden.


Wilt u de BHV komen versterken?

Kiezen voor bedrijfshulpverlening is kiezen voor de veiligheid van collega's, studenten en bezoekers. Snelle deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen voorkomen.


3 februari | Seminar Hervorming van de pensioenen

Prof. dr. Kees Goudswaard analyseert tijdens dit seminar de fundamentele pensioenhervorming van de sociale partners en het kabinet die voor de deur staat. Hij spreekt o.a. over de aanleiding tot de hervorming, de belangrijkste keuzes in het pensioenakkoord, kritiekpunten, en geeft verder een toekomstperspectief.


3 februari | Lezing door Austin Dacey

De Amerikaanse schrijver Austin Dacey geeft een lezing voor Justus Lipsius over zijn onlangs verschenen boek The Future of Blasphemy. Dacey is verbonden aan Freemuse, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten van musici.