Grote publicatie over internationaal privaatrecht (arbeidsrecht) in Open Access tijdschrift

Eind april 2012 verschijnt in 'Academie van Arbeidsrecht' (Arbac) een publicatie van Veerle Van Den Eeckhout over ontwikkelingen in het internationaal arbeidsrecht. Dit is een van de allereerste open access publicaties van de faculteit.

De bijdrage heeft als titel: "Enkele beschouwingen naar aanleiding van diverse recente Europese en Nederlandse uitspraken in het internationaal arbeidsrecht (Koelzsch, Voogsgeerd, Vicoplus, Nuon-rechtspraak en zaak FNV/De Mooij). Welke (nieuwe) argumentatiemogelijkheden voor werknemers tot opeisen van (meer) arbeidsrechtelijke bescherming in internationale situaties?"

Aangezien Arbac een Open Acces Tijdschrift is , is deze bijdrage gratis te downloaden van de Arbac-site.


Ipr-aspecten

Naast internationaal arbeidsrecht wordt ook het thema "ipr-aspecten van aansprakelijkheid van multinationals" in een abstract als case-study genomen van het thema "ipr en fundamentele rechten".

Laatst Gewijzigd: 27-04-2012