Nieuwe portefeuilleverdeling faculteitsbestuur

In de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling onder leiding van decaan Van der Leun is de portefeuilleverdeling van het nieuwe faculteitsbestuur voor de komende jaren 2016 – 2019 vastgesteld.

Hoewel deze in grote lijnen gelijk is gebleven als onder het vorige faculteitsbestuur Lawson, zijn enkele onderwerpen toegevoegd vanwege het actuele belang. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen: de positie van de faculteit in Den Haag (decaan), diversiteit (decaan en student-lid) en de internationalisering van het reguliere onderwijs (portefeuillehouder onderwijs). Op de profielpagina’s van de afzonderlijke bestuursleden en de pagina van het faculteitsbestuur treft u het volledige overzicht van onderwerpen aan.


Laatst Gewijzigd: 09-09-2016