Projectstart ‘Getting to the Core of Crimmigration’

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude stelt het team samen voor onderzoek naar crimmigratie, grensoverschrijdende mobiliteit en criminaliteit aan de Europese binnengrenzen.

‘Getting to the Core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility’ is een vijfjarig internationaal onderzoeksproject, dat door een NWO VIDI beurs mogelijk wordt gemaakt. Landen in de EU worstelen met de open grenzen en het daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa kunnen bewegen. Het project onderzoekt de wijze waarop EU lidstaten hiermee omgaan in het vormen van concrete maatregelen, maar ook hoe grensgemeenschappen dit overheidshandelen ervaren.

PhD vacatures

Het project bestaat uit drie deelprojecten: twee PhD projecten en een verder rijkend synthese-project van Van der Woude als hoofdonderzoeker. Geïnteresseerden kunnen tot en met 6 februari 2017 naar de PhD posities bij het Van Vollenhoven Instituut solliciteren . Het eerste project met de werktitel ‘The role of human agency in shaping crimmigration control’ richt zich op uitvoeringsambtenaren van de grens- en vreemdelingenpolitie als actieve actoren in het proces van crimmigratie, het fenomeen van vervlechting van migratiebeleid en veiligheidsbeleid. Het tweede project, ‘The role of local communities in shaping crimmigration control’, onderzoekt de interactie tussen lokale (grens-)gemeenschappen en de grenscontroles in de praktijk. In het syntheseproject zal Van der Woude zich met name buigen over de vragen (1) hoe effectief de EU en de lidstaten zijn in het vormgeven en in goede banen leiden van wat er gebeurt in de grensgebieden en (2) welke best practices er uit het onderzoek naar voren komen.

Er zal veldonderzoek worden verricht in o.m. Nederland, België, Noorwegen, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Internationale co-promotoren

Het project en de deelprojecten van de promovendi worden door internationale partners begeleid. De co-promotoren zijn dr. Alpa Parmar en prof. Mary Bosworth, verbonden aan het Centre for Criminology, University of Oxford, en dr. Helene Gundhus van het Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo. Betrokken copromotoren zijn gerenommeerde onderzoekers op het terrein van (border)policing en (cr)immigratie met een grondige lokale kennis van de situatie rondom de grenzen in de bij het onderzoek betrokken landen. In januari zal deze samenwerking verder vorm worden gegeven.

Begeleidingsgroep

In deze eerste projectfase is een internationale begeleidingsgroep ingesteld, die de projectvoortgang bewaakt en de betrokken onderzoekers waar nodige en gewenst adviseert. Daarnaast biedt de begeleidingsgroep ondersteuning in de opzetten van samenwerkingsovereenkomsten met internationale en lokale partners. In deze begeleidingsgroep zullen naast (inter)nationale wetenschappers ook vertegenwoordigers vanuit de praktijk zitting nemen waaronder de Koninklijke Marechaussee en de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Datamanagement & projectondersteuning

Gezien de aard, omvang en het internationale karakter van het project, is er met ingang van 1 januari 2017 een fulltime datamanager/projectmedewerker aangesteld. Mareike Boom MSc MA versterkt het onderzoeksteam op dit front en zal zich bezig gaan houden met datamanagement, offline en online communicatie en de organisatie van projectevenementen.


Laatst Gewijzigd: 12-01-2017