Verbouwen, vernieuwen en verhuizen

Afgelopen jaren heeft binnen de faculteit een sterke groei van studenten en medewerkers plaatsgevonden. In zowel Leiden als Den Haag. Deze groei vraagt om vernieuwingen en aanpassingen van onze huisvesting.

Leiden: verbouwing en vernieuwing werkruimte

Het bestuur van de faculteit is verheugd dat het College van Bestuur recent heeft besloten financiële middelen van substantiële omvang toe te kennen voor uitbreiding en herinrichting van het Kamerlingh Onnes gebouw. 'Voor onze faculteit, met een hoge medewerkerstevredenheid, blijft het Kamerlingh Onnes gebouw de kern van de faculteit en die is onlosmakelijk verbonden met onze onderdelen in de Leidse Sterrewacht en in Den Haag' aldus Joanne van der Leun, decaan.

In nauw overleg met de wetenschappelijke directeuren van de instituten en afdelingshoofden werken we de komende tijd aan plannen voor een vernieuwde werk- en leefomgeving, die duurzaam aansluit op de werkzaamheden van medewerkers en de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Naast een dakopbouw op de C-vleugel denken we daarbij ook aan vernieuwingen die een meer gevarieerde benutting van de beschikbare ruimte mogelijk maken. 


Den Haag: verhuizing naar het Wijnhaven-gebouw

Onze Leidse rechtenfaculteit wordt steeds actiever in Den Haag. Het Grotius Centre  (de afdeling internationaal recht van onze faculteit) zetelt zowel op het KOG als in Den Haag. Ook verzorgen verschillende afdelingen van onze rechtenfaculteit, inclusief het Grotius Centre, summer schools en professional trainings in Den Haag. Diverse LLM advanced programma’s van onze faculteit hebben ook deels Haagse wortels in die zin dat het onderwijs mede in Den Haag wordt verzorgd.  Zij gaan verhuizen naar het Wijnhaven-gebouw.

De oplevering van Wijnhaven loopt conform planning. De eerste groep medewerkers verhuist vanaf 28 november. Studenten zullen vanaf begin februari volgend jaar hun eerste colleges kunnen volgen in Wijnhaven. Op korte termijn zullen er rondleidingen worden georganiseerd in Wijnhaven voor medewerkers en (potentiele) studenten.

 De feestelijke opening van de nieuwe locatie is gepland op woensdag 5 april 2017.


Laatst Gewijzigd: 13-10-2016