Verslag bestuursvergadering 5 juli 2016

Op 5 juli 2016 kwam het faculteitsbestuur samen om te vergaderen over onderstaande punten.

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Luf lustrum subsidies 2016
  • Dean Honours College Law
  • Stand van zaken vooraanmeldingen
  • Besluit voordracht student-lid faculteitsbestuur 2016 – 17
  • Benoeming leden facultaire gremia per 1 sept. a.s.


Laatst Gewijzigd: 18-08-2016