Verslag bestuursvergadering 6 september 2016

Op 6 september jl. kwam voor de eerste maal het nieuwe bestuur, onder leiding van decaan Van der Leun, bij elkaar. Hier leest u wat er in deze vergadering is besproken.

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Opzet evaluatie studiesysteem propedeuse
  • Nieuwe opzet mastervak ILS
  • Vaststelling LLS Research Assessment Framework (RAF)
  • Start werving promovendi Onderzoeksprogramma Data Science
  • Kick off meeting ILS 2.0 op 26 okt. a.s.
  • Voorbereidingen onderzoeksvisitatie 7 en 8 okt. a.s.
  • Portefeuilleverdeling nieuwe faculteitsbestuur
  • Dechargeverlening Director Honours College Law en benoeming nieuwe Director Honours College Law per 1 jan. 2017
  • Nieuwe MOOC Investigating & Prosecuting International Crimes
  • Vaststelling twee voorstellen LUF Lustrum Subsidie 2016

Laatst Gewijzigd: 15-09-2016