Verslag bestuursvergaderingen 31 mei en 14 juni 2016

Op 31 mei en 14 juni 2016 is het faculteitsbestuur weer bij elkaar gekomen. Hieronder leest u wat er in deze vergaderingen is besproken.

Verslag bestuursvergadering 31 mei 2016

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vaststelling accreditatiedossier nieuwe LL.M. adv. opleiding Law & Finance
  • Follow up besluit College van Bestuur inzake stoppen BSA in BA-2
  • Samenwerking UBL en FdR
  • LUF Lustrum Subsidies
  • 1e Bestuurlijk Financiële Rapportage 2016
  • Vaststelling OER-en 2016 - 2017


Verslag bestuursvergadering 14 juni 2016

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vernieuwing mastervak ILS 2017 – 2018
  • Stand van zaken maatregelen ter bestrijden van fraude tijdens tentamens
  • Vaststelling nieuw onderzoeksprotocol t.b.v. Meijers Fellowship
  • Vaststelling actualisatie facultair loopbaanbeleid WP

Laatst Gewijzigd: 01-07-2016