Verslag bestuursvergaderingen maand augustus 2016

Op 16, 23 en 30 augustus kwam het faculteitsbestuur samen om te vergaderen. Hier leest u wat er in deze vergaderingen is besproken.

Verslag bestuursvergadering 16 augustus jl.

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verdeling bestuursmaanden aan leden facultaire gremia en studieverenigingen
 • Besluit vergeven aantal plaatsingsbewijzen instroom 2016 – 17
 • Voorgenomen besluit OER-en LL.M. adv. opleidingen
 • Vaststelling Erasmus Agreement University of Bucharest
 • Voorstel implemenatie toetsmatrijzen
 • Overzicht implementatie Strategisch Uitvoeringsplan 2012 – 2016
 • Voorlopige vaststelling concept begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018 - 2020


Verslag bestuursvergadering 23 augustus jl.

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

• Notitie ‘Community building in de masterfase’
• Aanleveren literatuurlijsten t.b.v. bestelling boeken door JFV Grotius
• Vooraanmeldingen bacheloropleidingen week 33

Verslag bestuursvergadering 30 augustus 2016

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voorlichting aan zij-instromers in de masteropleidingen
 • Concept programma bezoek visitatiecommissie onderzoek
 • Facultaire voorstellen voor LUF Lustrum Subsidie
 • Stand van zaken ontwikkelingen nieuwe dakopbouw C-vleugel

Laatst Gewijzigd: 08-09-2016