Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 7 maart 2017 weer bijeen. Ze spraken o.a. over de bestuursruimte van studieverenigingen, de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 en de benoeming van Chris de Kruif tot opleidingsdirecteur propedeuse juridische opleidingen en bachelor en master Rechtsgeleerdheid.

Verslag bestuursvergadering 7 maart 2017

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bestuursruimte studieverenigingen
  • Nationale Studenten Enquete (NSE) 2017
  • Vaststelling planning heraccreditatie LL.M. adv. opleidingen 2018
  • Vaststelling jaarverslagen en opleidingskaarten LL.M. adv. opleidingen 2015 – 2016
  • Benoeming mw. mr. dr. C. de Kruif tot opleidingsdirecteur Propedeuse jur. Opleidingen en BA en MA Rechtsgeleerdheid
  • Notitie remediering ivm schrijfproblemen en taalteots
  • Regels Double Doctorate Degrees (Co-tutelles)
  • Memo fees buitenpromovendi en kwaliteitszorg
  • Bruikleenovereenkomst kunstwerk HOMS


Laatst Gewijzigd: 16-03-2017