Ouderschapsverlof

Inleiding

Voor werknemers bestaat onder bepaalde voorwaarden, het recht op ouderschapsverlof, al dan niet met (gedeeltelijke) doorbetaling van de bezoldiging.

Procedure

  • De medewerker die ouderschapsverlof wil opnemen, schrijft een brief, gericht aan de Directeur Bedrijfsvoering waarin hij aangeeft dat hij dit verlof wenst op te nemen. In die brief staat in ieder geval de periode van het verlof; het aantal uren verlof per week en de spreiding van de verlofuren over de week. 
  • De brief wordt voor akkoord ondertekend door de leidinggevende. 
  • Vervolgens stuurt de medewerker de brief naar de afdeling Personeel & Organisatie. 
  • De medewerker ontvangt ter bevestiging een brief namens het College van Bestuur waarin de gemaakte afspraken zijn bevestigd.   

Regelgeving

CAO Nederlandse Universiteiten 2007 - 2010
Paragraaf 3b Ouderschapsverlof, artikel 4.13 a t/m i

Regeling gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

Informatie

De afdeling Personeel & Organisatie, balie 4e etage, B-vleugel, 
tel. 071 527 7614/7809/7615
E-mail: personeelszaken@law.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 12-02-2009