Ziek- en hersteldmelding

Inleiding

Binnen de faculteit gelden regels met betrekking tot ziek- en beter melden.

Procedure

  • De medewerker meldt zich ziek bij de leidinggevende voor 9.30, of in ieder geval zo spoedig mogelijk.
  • Indien de medewerker op een ander adres verblijft dan dat bij P&O bekend is, geeft hij het adres en telefoonnummer door van de verblijfplaats op dat moment.
  • De leidinggevende geeft het vervolgens weer zo snel mogelijk door aan de afdeling Personeel & Organisatie.
 

  • Zodra de medewerker weer hersteld is, meldt hij dit bij de leidinggevende die het vervolgens weer doorgeeft aan de afdeling Personeel & Organisatie.
 

Informatie

De afdeling Personeel & Organisatie, balie 4e etage, B-vleugel, 
tel. 071 527 7614/7809/7615
E-mail: personeelszaken@law.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 20-01-2009