R&O gesprekken

Facultaire procedure en Planning ROG

De zogenaamde R&O-cyclus is een instrument dat onze faculteit helpt beter te functioneren. Voor medewerkers persoonlijk is de waarde dat steeds duidelijk is welke resultaten uw leidinggevende van u verwacht en daarover met u afspraken maakt. Daarbij komt ook aan de orde op welke manier de organisatie u in staat kan stellen om deze afspraken te realiseren. Ook uw eigen wensen en ideeën over uw ontwikkeling in het werk kunnen onderwerp van gesprek zijn.


R&O-gesprek en scores

Met ingang van 1 januari 2013 heeft het College van Bestuur het geven van een score, in de vorm van een cijfer 1 t/m 5, voor de beoordeling van het functioneren in het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O gesprek) verplicht gesteld. Onderstaande notitie geeft aan wat de gewenste werkwijze is ten aanzien van de hantering van de cijferscores binnen de faculteit.