Kinderrechtenweek

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat 25 jaar! Tijdens de Kinderrechtenweek (17 t/m 21 november) staan verschillende evenementen op de agenda waaronder de oratie van Prof Julia Sloth-Nielsen, de Kinderrechtentop, de uitreiking van het Leidse Jeugdlintje, de Internationale Conferentie en de internationale kinderrechten-pleitcompetitie voor studenten.

Deze week wordt georganiseerd door UNICEF Nederland, de gemeente Leiden, het Kinderrechtencollectief, het kinderrechtenhuis en de Universiteit Leiden. Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Kinderrechtenweek.

De Kinderrechtenweek is ook te vinden op Facebook en Twitter (#IVRK25 en #25yearscrc)


Oratie prof. Julia Sloth-Nielsen, 17 november 2014

Op maandag 17 november, 16.00 uur, zal prof. dr. Julia Sloth Nielsen in het Academiegebouw haar oratie houden met als thema:  Global, Regional and Subregional?Prospects and pitfalls for children’s rights in future. Sloth-Nielsen is per 1 augustus 2013  benoemd als hoogleraar Children’s Rights in the Developing World. Zij zal in samenwerking met Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Children’s Rights, betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het terrein van internationale kinderrechten. Haar leerstoel richt zich specifiek op de betekenis van kinderrechten in ontwikkelingslanden, onder meer in het Afrikaanse continent.

Internationale conferentie

De Universiteit Leiden, afdeling Jeugdrecht, organiseert tijdens de Kinderrechtenweek een tweedaagse internationale conferentie: International Conference 25 Years CRC.  

Dag 1 - 18 november
Op de eerste dag van de conferentie wordt nagegaan wat het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind tot nu toe heeft gebracht

Dag 2 - 19 november
Op de tweede dag wordt gereflecteerd op de vraag hoe kinderrechten beter te implementeren de komende 25 jaar. Het programma bestaat uit plenaire lezingen, workshops en discussiebijeenkomsten. De voertaal van deze conferentie is Engels.

Meer informatie is te vinden op de website van jeugdrecht (Engels).

Children’s Rights Moot Court, 18-20 november 2014

In deze week vindt ook de Children’s Rights Moot Court (CRM 2014) plaats. Dit is de eerste  internationale pleitcompetitie ooit op het terrein van kinderrechten. In deze pleitcompetitie hebben de deelnemende studententeams de taak om de minderjarige AW en de staat Landia te verdedigen, zowel schriftelijk als mondeling, voor het International Court on the Rights of the Child. Dit is een fictief gerecht, in het leven geroepen voor de CRM. De competitie wordt gejureerd door internationale juridische experts. De voorrondes spelen zich af van 9.30 tot 15.30 uur op 18 en 19 november in de Sterrewacht. De finale vindt plaats om 12.00 uur op donderdag 20 november in het Kinderrechtenhuis. Aan deze eerste editie doen 15 teams mee, uit 9 verschillende landen.


Laatst Gewijzigd: 13-11-2014