Heeft een kind behoefte aan kind-specifieke procedurele bescherming?

Een kind neemt steeds meer deel in internationale juridische procedures. Heeft een kind daarom ook behoefte aan kind-specifieke procedurele bescherming? Op 3 september 2015 promoveert Helen Beckmann-Hamzei op haar proefschrift "The Child in ICC Proceedings".

Het internationale recht, in het bijzonder de bescherming van kinderen ten tijde van of na afloop van een gewapende conflict omvat talrijke kind-specifieke regelingen. In aanvulling op de materieel rechtelijke bescherming van het kind schijnt de rechtsstatus van het kind een verdere component verkregen te hebben: het kind als procedurele deelnemer. De reden hiervoor is dat het kind steeds meer deelneemt in internationale juridische procedures. Niet alleen in de context van de internationaal strafrechtelijke procedure voor het Speciale Hof voor Sierra Leone, maar tevens in de procedures bij het Internationaal Strafhof. De vraag of het kind in aanvulling op zijn materieel rechtelijke bescherming tevens behoefte heeft aan een kind-specifieke procedurele bescherming omdat het een kind is, is tot heden niet omvattend beantwoord binnen het internationale recht. Deze vraag staat centraal in het voorliggend onderzoek.

Dank zij de Gieskes-Stijbis Stichting is dit onderzoek mogelijk geweest.


Praktische informatie

Promotores
Prof.dr. L.J. v.d. Herik, prof. L. Zegveld (UvA).

Datum en locatie 
Mw. Hamzei verdedigt haar proefschrift op donderdag 3 september 2015 om 13.45 uur in het Academiegebouw Rapenburg 73, te Leiden.


Laatst Gewijzigd: 02-09-2015