Maatregelen studiesucces

Studiesysteem propedeuse

De Rechtenfaculteit Leiden kent een specifiek studiesysteem voor 1e jaars studenten. Alle eerstejaars voltijdstudenten rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, notarieel recht en criminologie volgen onderwijs in deze vorm.