Studiesysteem propedeuse

De Rechtenfaculteit Leiden kent een specifiek studiesysteem voor 1e jaars studenten. Alle eerstejaars voltijdstudenten rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, notarieel recht en criminologie volgen onderwijs in deze vorm.

Studiesysteem propedeuse

De Rechtenfaculteit Leiden kent een specifiek studiesysteem voor 1e jaars studenten. Alle eerstejaars voltijdstudenten rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, notarieel recht en criminologie volgen onderwijs in deze vorm. Dit systeem kenmerkt zich door wederzijdse inzet van docenten en studenten. Daarnaast staat het kwalitatief hoogstaande onderwijs, waarover externe beoordelingscommissies de faculteit lof toezwaaiden, centraal.

Intensieve begeleiding
Studenten volgen het eerste semester Leiden Law Practices (LLP), waarin een docenttutor en studenttutor hen intensief begeleiden, vaardigheden bijbrengen en daarnaast leuke en zinvolle activiteiten ondernemen. Daar staat uiteraard iets tegenover. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het onderwijs. Zie ook 'verplichte aanwezigheid onderwijs'.

Vaste werkgroepen 
Je wordt ingedeeld in een tutorgroep waarmee je ook het hele jaar onderwijs volgt.

Verplichte aanwezigheid onderwijs en deelname aan tentamens

In de instructie vind je belangrijke informatie over verplichte aanwezigheid bij werkgroepen en LLP-bijeenkomsten, en over de voorwaarden voor deelname aan tentamens.


Taaltoets

Voor studenten recht en criminologie is een goede beheersing van de Nederlandse taal van groot belang, zowel wanneer het gaat om schrijfvaardigheid als wanneer het gaat om leesvaardigheid. Hoewel veel studenten prima kunnen lezen en schrijven, wordt er van een jurist en van een criminoloog een bijzondere kwaliteit van taalbeheersing verwacht.

Om te zien hoe het met de taalbeheersing van de eerstejaars studenten is gesteld, neemt de rechtenfaculteit in het 1e semester van het eerste jaar een taaltoets af. Deze toets moet je met goed gevolg afleggen om je propedeuse diploma te kunnen halen (zie ook de bsa-regeling).

Blader door onze welkomstbrochure 2016-2017

Laatst Gewijzigd: 29-08-2016