Nieuws

Aankondiging International Conference 25 Years CRC

De Afdeling Jeugdrecht organiseert in november 2014 een tweedaagse internationale conferentie ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Op de eerste dag van de conferentie (dinsdag 18 november 2014) wordt nagegaan wat het IVRK ons tot nu toe heeft gebracht en op de tweede dag van de conferentie (woensdag 19 november 2014) wordt gereflecteerd op de vraag hoe kinderrechten te implementeren de komende 25 jaar.


Promotie dhr. T.D.O. van der Vijver

Op 17 september 2014 promoveert dhr. T.D.O. van der Vijver op zijn proefschrift "Objective Justification and Prima Facie Anti-Competitive Unilateral Conduct: An Exploration of EU Law and Beyond".


Promotie mr. S.G.C. van Wingerden

Op 25 september 2014 promoveert mw.mr. S.G.C. van Wingerden op haar proefschrift "Sentencing in the Netherlands. Taking risk-related offender characteristics into account".


Promotie dhr. M.A. Ratajczyk

Op 20 november 2014 promoveert dhr. M.A. Ratajczyk op zijn proefschrift "Regional Aviation Safety Organisations: Enhancing Air Transport Safety through Regional Cooperation".


Promotie mr. M. Moelle

Op 18 december 2014 promoveert dhr. M.P. Moelle op zijn proefschrift "Cooperation of International Organizations in Peacekeeping Operations and Issues of International Responsibility".


Matching

TER HERINNERING! DE DEADLINE VOOR MATCHINGSVERZOEKEN IS 7 JULI 2014. Matching heeft betrekking op een gedeelde financiering van een promotieplaats van maximaal 4 jaar door het E.M. Meijers Instituut (MI) en het wetenschappelijk instituut waar de promovendus werkzaam zal zijn.


Effecten van detentie op de arbeidsmarkt

Een gevangenisstraf is in Nederland de zwaarste straf die kan worden opgelegd. Over de bedoelde en onbedoelde effecten van deze straf is echter weinig bekend. Anke Ramakers onderzocht in haar promotie waarom de recidivecijfers van gedetineerden zo hoog liggen. Zij promoveert op 19 juni op dit onderwerp.


Telecommunicatierecht: terug naar de tekentafel

De ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt gaan de laatste 25 jaar zo hard dat de wetgeving ze nauwelijks kan bijbenen. Hoe zit het, en wat kan gedaan worden ter stroomlijning? Bijzonder hoogleraar Telecommunicatierecht prof.mr.dr. van Duijvenvoorde wijdt er op 9 mei haar oratie aan.    


'Omgang met getuigenbewijs kan beter'

Marieke Dubelaar richt zich in haar onderzoek op de omgang met getuigenverklaringen in het Nederlandse strafproces. De problemen met getuigenverklaringen zijn vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Promotie 6 februari 2014.


Behoedzamere nieuwe regelgeving in de telecomsector noodzakelijk

Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk: over interoperabiliteit, innovatie en internationalisering. Serge Gijrath kijkt naar voorgestelde Europese regelgeving voor een ‘Connectief Continent’ vanuit de rode draad interoperabiliteit. Ook bespreekt hij in zijn oratie de interactie van dit begrip met innovatie en internationalisering.


Promotie drs. J. Doomen

Op 21 mei 2014 promoveert dhr.drs. J. Doomen op zijn proefschrift "Freedom and Equality as Necessary Constituents of a Liberal Democratic State".