Nieuws

'Omgang met getuigenbewijs kan beter'

Marieke Dubelaar richt zich in haar onderzoek op de omgang met getuigenverklaringen in het Nederlandse strafproces. De problemen met getuigenverklaringen zijn vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Promotie 6 februari 2014.


Behoedzamere nieuwe regelgeving in de telecomsector noodzakelijk

Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk: over interoperabiliteit, innovatie en internationalisering. Serge Gijrath kijkt naar voorgestelde Europese regelgeving voor een ‘Connectief Continent’ vanuit de rode draad interoperabiliteit. Ook bespreekt hij in zijn oratie de interactie van dit begrip met innovatie en internationalisering.


Promotie drs. J. Doomen

Op 21 mei 2014 promoveert dhr.drs. J. Doomen op zijn proefschrift "Freedom and Equality as Necessary Constituents of a Liberal Democratic State".


Promotie mr. M. Somos

Op 27 mei 2014 promoveert dhr. M. Somos op zijn proefschrift "Strategies/Varieties of Seclularisation in English and Dutch Public International Law".


Promotie mw. A.A.T. Ramakers MSc

Op 19 juni 2014 promoveert mw. A.A.T. Ramakers MSc op haar proefschrift "Barred from employment. A study on the labor market prospects before and after imprisonment".


De onrechtmatige overheidsdaad

In het promotieonderzoek van Laura Di Bella staat de bijzondere positie van de overheid in het onrechtmatigedaadsrecht centraal. De aanleiding voor het onderzoek is de bestaande onvoorspelbaarheid van het antwoord op de vraag wanneer de overheid succesvol aangesproken kan worden wegens onrechtmatige daad.


De overheidsonderneming

Hoe kan de behartiging van publieke belangen door een private onderneming zoals de Nederlandse Spoorwegen worden verbeterd? Jelle Nijland zoekt het antwoord in de governancestructuur van de overheidsonderneming.


De kroongetuige in het Nederlandse strafproces

Wet- en regelgeving op het gebied van kroongetuigen en getuigenbescherming sluiten niet goed op elkaar aan, hierdoor ontstaan er grote problemen in de strafpraktijk; tot die conclusie komt Sander Janssen in zijn promotieonderzoek.