Solliciteer voor de Meijers-promotieplaatsen

Jaarlijks financiert de Graduate School twee PhD-promotieplaatsen: de Meijers PhD-positions. Een uitgelezen kans voor jong wetenschappelijk talent. Solliciteren kan tot 1 april 2014 en de aanstelling start op 1 september 2014.

Over de Meijers-promotieplaats

De kandidaten voor de twee plaatsen verschillen.

Meijers PhD-position  1 is voor kandidaten die het Talentprogramma of hun Master/LL.M. en het Talentprogramma hebben afgerond.

Meijers PhD-position  2 staat open voor alle goede kandidaten binnen en buiten de faculteit. Zij hebben een Master Rechten of Criminologie of andere relevant master programma afgerond, met uitstekende cijfers. Nadruk wordt gelegd op het cijfer van de scriptie en andere elementen zoals gevolgde methodologie cursussen.

De werving voor beide Meijers PhD-positions sluit op 1 april 2014, 23.59 uur.
Toekenning van de Meijers PhD-position geeft de kandidaat het recht om te worden aangesteld als ‘promovendus’ met dezelfde rechten en plichten als die van de overige promovendi.
De kandidaat wordt vanaf 1 september 2014 aangesteld bij de Graduate School en gedetacheerd bij de afdeling (instituut) waar de promotor werkzaam is.

De promovendus wordt voor een periode van één jaar aangesteld. Bij goed functioneren wordt de aanstelling verlengd met 3 jaren.

Meer informatie over deze twee PhD posities treft u aan op de Engelstalige website.


Voorwaarden voor toekenning van de Meijers-PhD-position

1.. De kandidaat heeft zijn Master(specialisatie) met voortreffelijke resultaten afgerond, dan wel zal uiterlijk 31 augustus 2014 zijn Master(specialisatie) met voortreffelijke resulaten hebben behaald.
2. De kandidaat heeft het Talentprogramma met voortreffelijke resultaten afgerond of rondt dat binnenkort af, dan wel heeft een met het Talentprogramma vergelijkbaar onderzoeksopleiding gevolgd, en beschikt over gebleken onderzoeksvaardigheden;
3. De kandidaat beschikt over een te realiseren en interessante samenvatting van het uit te werken onderzoeksvoorstel dat past binnen één van de onderzoeksprogramma'sregistrationform;
4. De kandidaat heeft een (co-)promotor bereid gevonden het onderzoek te begeleiden;
5. De beoogd (co-)promotor is een fellow van de Graduate School;
6. De kandidaat beschikt over uitstekende Engelse schrijf- en spreekvaardigheden; een goede beheersing van een tweede vreemde taal is gewenst.

Procedure voor toekenning van de Meijers-PhD-position

1. De werving voor de twee Meijers PhD-positions sluit op 1 april, 23.59 uur en de sollicitatie gaat vergezeld van:
- een motivatiebrief
- onderzoeksvoorstel (zie registrationform)
- curriculum vitae
- diploma’s en kopie cijferlijstnamen en contactgegevens van twee referenten(Kandidaten die hun         academische graad aan een andere dan de Universiteit Leiden hebben behaald dienen een aanbevelingsbrief van hun master-thesis begeleider bij te voegen)
- een intentieverklaring van de beoogd (co-)promotor

2. Sollicitaties worden gericht aan de Graduate School, t.a.v. dr. C.E. Smith via de mail promovendidecaan@law.leidenuniv.nl

3. De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om hun voorstel nader uit te werken. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte voorstel is 1 juni 2014, 23.59 uur.

4. De selectiecommissie, bestaande uit leden van het onderzoeksbestuur en de promovendidecaan, nodigt de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek half juni

5. Na de gesprekken stelt de selectie commissie voor elke positie een kandidaat aan het onderzoekbestuur voor. De beslissing van het onderzoekbestuur is gebaseerd op het advies van de selectiecommissie. De beslissing van het onderzoekbestuur kan mede gebaseerd zijn op beleidsoverwegingen.

 
Laatst Gewijzigd: 28-01-2014