Geen aanstelling bij de faculteit? De mogelijkheden op een rij.

Binnen onze faculteit werken diverse onderzoekers (research fellows, visiting fellows, promovendi).

Visiting fellow (gastonderzoeker)

Voor onderzoekers van buiten de faculteit bestaat de mogelijkheid van een Research fellowship.

  • u draag zo veel mogelijk bij aan een van de onderzoeksprogramma's
  • u wordt waar mogelijk ingezet in het onderwijs.

Procedure 
- Voor een visiting fellowship kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur van het desbetreffende instituut;
- Gastmedewerkerschap


Meer informatie voor geïnteresseerden in promotieonderzoek.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft voor een aanstelling als PhD-fellow, kunt u contact opnemen met de promovendidecaan van het E.M. Meijers Instituut, dr. C.E. Smith.

 
Laatst Gewijzigd: 08-12-2015