Promovendi Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

Overzicht promovendi binnen dit programma.


Afdeling Burgerlijk recht

Mr. Y.N. (Yannink) van den Brink (prof.mr. M.R. Bruning, prof.dr. T. Liefaard)
Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht


Mr. M. (Maria) de Jong-de Kruijf (prof.mr. M.E. Bruning, mr.dr. P.M. Schuyt)
Legitimacy of enforced treatment of minors in the field of Juvenile Justice, Youth Care and (forensic) Child- and youth psychiatry


Afdeling Criminologie

Mw. A.Q. (Anouk) Bosma MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta)
Evaluatie van in detentie aageboden gedragsinterventies


J. (Jelmer) Brouwer (prof.dr. J.M. van der Leun)
Crimmigration Unravelled: An Interdisciplinary study into the legitimacy, accountability and effectiveness of immigration control


J.V.O.R. (Jennifer) Doekhie (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. A. Dirkzwager)
Het rechte pad? Motieven van langgestrafte gedetineerden in Nederland om te stoppen met criminaliteit


Mw. S.M. (Soenita) Ganpat MSc. (prof.mr. P. Nieuwbeerta, prof.dr. J.P. van der Leun)
De invloed van criminele geneigdheid en specifieke situationele factoren bij de escalatie van dodelijk geweld in conflictsituaties: een situationele benadering


N.N. (Nathalie-Sharon) Koster (prof.dr. P. Nieuwbeerta)
Tevredenheid van slachtoffers met het politieoptreden en de invloed daarvan op hun emotioneel welbevinden en de bereidheid om medewerking te verlenen aan het strafrechtsysteem


Mw. M.W.A. (Marjolein) Odekerken MSc MA (prof.mr. N.J.H. Huls, dr. J.M. van der Leun) 
De rechtsstaat in actie. Conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarder en de burger. Geweld en verzet.


E.A.C. (Ellen) Raaijmakers MSc (prof.mr. P. Nieuwbeerta, dr. J.W. de Keijser)
De subjectieve zwaarte van detentie


Mw. A.A.T. (Anke) Ramakers MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.H. van Wilsem)
Het effect van gevangenisstraf op arbeidsmarkt (her)integratie 


M. (Mojan) Samadi (prof.mr. J.H. Crijns, mr. M.J. Dubelaar)
Naar een normatief toetsingskader voor strafvorderlijk handhaving


M. (Maaike) Wensveen MSc. (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.M.H. Palmen) 
Het effect van gevangenisstraf op de woonsituatie


H.T. (Hilde) Wermink MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.W. de Keijser, mr.dr. P.M. Schuyt)
Ongelijkheid in straftoemeting


mr.drs. S.G.C. (Sigrid) van Wingerden (prof.dr.mr. L.M. Moerings)
Straftoemeting


Afdeling Straf- en Strafprocesrecht

mr.drs. J. (Judit) Altena (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.H. Crijns) 
De Nederlandse strafrechter in spagaat tussen de Europeesrechtelijke plicht tot conforme interpretatie en naleving van EU-doelstellingen en beginselen en het Nederlandse legaliteitsbeginsel (art. 1 lid 1 WvSr).


J.L. (Jasper) de Bie MSc. (prof.dr. J.M. van der Leun)
Jihadistisch terrorisme in Nederland


Mr. D.R. (Dinesh) Changoer (prof.mr. C.P.M. Cleiren) 
De betekenis van het concordantiebeginsel voor de Surinaamse strafwetgeving en -rechtspraak, rechtvergelijkend bezien


Mr. L.F. (Laura) van Kessel (prof.mr. C.P.M. Cleiren, mr.dr. J.M. ten Voorde)
Een inventarisatie en analyse van de toepassing van de in de rechtspraak gebruikte notie uiterlijke verschijningsvorm binnen het straf(proces)recht en de implicaties daarvan.


Buitenpromovendi

R. (Richard) van Elst (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Universele rechtsmacht

M.S. (Susanne) de Goede (prof.dr. P. Nieuwbeerta, prof.dr.ir. A.G. van der Lippe)
Het effect van detentie of het welzijn van partners van (ex-)gedetineerden

J.C.W. (Juul) Gooren (prof.dr.mr. L.M. Moerings)
Een overheid op drift? De strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren

H. Gunanto (prof.mr. H. Franken)
Indonesian Insurance Law 

M. (Marianne) Lochs (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Nemo tenetur en/of omkering van de bewijslast

Mr. O. (Olaf) van Loon (prof.mr. T. Barkhuysen, prof.mr.dr. W. den Ouden)
Inter-rechterlijke gebondenheid

W.E. (Mieke) Meiboom (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.L. de Wijkerslooth)
Bijzonder bestraft - Theorie, Praktijk en lessen voor de toekomst op basis van de wetgeving en de berechting door de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, 1945-1952

T. Schippers (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
De psychische kant van opzet en schuld bij de commune misdrijven

Mr. N. (Nicole) Visscher (prof.mr. C.J.M. Cleiren) (samenwerking EUR)
De kwaliteit van rechtspraak en de snelheid van de totstandkoming van de rechterlijke beslissing; de motivering van de rechterlijke beslissing in de verschillende soorten strafvonnissen

Laatst Gewijzigd: 17-03-2014