Promovendi Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

" alt="" />

Overzicht promovendi binnen dit programma.


mr.drs. J. (Judit) Altena (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.H. Crijns) 
De Nederlandse strafrechter in spagaat tussen de Europeesrechtelijke plicht tot conforme interpretatie en naleving van EU-doelstellingen en beginselen en het Nederlandse legaliteitsbeginsel (art. 1 lid 1 WvSr).


mr. P. (Patrick) van Berlo (prof.dr. J.P. van der Leun, mr.dr. M.A.H. van der Woude)
The Commodification of Criminals and Migrants: Examining the involvement and accountability of private actors in criminal and migrant detention


J.L. (Jasper) de Bie MSc. (prof.dr. J.P. van der Leun)
Jihadistisch terrorisme in Nederland


Mw. A.Q. (Anouk) Bosma MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta)
Evaluatie van in detentie aageboden gedragsinterventies


Mr. Y.N. (Yannink) van den Brink (prof.mr. M.R. Bruning, prof.dr. T. Liefaard)
Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht


J. (Jelmer) Brouwer (prof.dr. J.P. van der Leun, mr.dr. M.A.H. van der Woude)
Crimmigration Unravelled: An Interdisciplinary study into the legitimacy, accountability and effectiveness of immigration control


mr. J.P. (Jelle) Cnossen (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
De legitimiteit van het onderscheid tussen commune en bijzondere strafwetgeving


mr. T.J.M. (Tim) Dekkers MSC., BBA (prof.dr. J.P. van der Leun, dr. M.A.H. van der Woude)
Selection and Scriutiny in Bordr Control: Exploring the Legitimacy, Efficiency and Effectiveness of Frontline Discretionary Decision Making


J.V.O.R. (Jennifer) Doekhie (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. A. Dirkzwager)
Het rechte pad? Motieven van langgestrafte gedetineerden in Nederland om te stoppen met criminaliteit


Mr. M. (Maria) de Jong-de Kruijf (prof.mr. M.E. Bruning, mr.dr. P.M. Schuyt)
Legitimacy of enforced treatment of minors in the field of Juvenile Justice, Youth Care and (forensic) Child- and youth psychiatry


N.N. (Nathalie-Sharon) Koster (prof.dr. J.P. van der Leun, dr.mr. M.J.J. Kunst)
Tevredenheid van slachtoffers met het politieoptreden en de invloed daarvan op hun emotioneel welbevinden en de bereidheid om medewerking te verlenen aan het strafrechtsysteem


Mr.drs. L. (Lucas) Noyon (prof.mr. J.H. Crijns, prof.dr. J.W. de Keijser)
The public and the prosecutor. Acfcommodating public opinion in prosecution politics from legal and empirical perspectives


Mw. M.W.A. (Marjolein) Odekerken MSc MA (prof.mr. N.J.H. Huls, prof.dr. J.P. van der Leun) 
De rechtsstaat in actie. Conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarder en de burger. Geweld en verzet.


E.A.C. (Ellen) Raaijmakers MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.W. de Keijser)
De subjectieve zwaarte van detentie


M. (Mojan) Samadi (prof.mr. J.H. Crijns, mr. M.J. Dubelaar)
Naar een normatief toetsingskader voor strafvorderlijk handhaving


M. (Maaike) Wensveen MSc. (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.M.H. Palmen) 
Het effect van gevangenisstraf op de woonsituatie


Buitenpromovendi

F. (Fachrizal) Afandi (mr.dr. A.W. Bedner, prof.mr. J.H. Crijns)
Dismissal a case as a discretionary power of the Indonesian public prosecutor in socio legal perspective

N. (Najibullah) Amin (prof.mr. P.M. Schuyt, prof.mr. J.M. Otto)
Imprisonment and Rehabilitation - Case study of Afghanistan's Pol-e-Charkhi Prison

S.S. (Sara) Arendse (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.M. ten Voorde)
De notie van de uiterlijke verschijningsvorm

T.M.D. (Tamara) Buruma (prof.mr. J.H. Crijns, prof.mr. J.M. ten Voorde)
Opruiing (artikel 131 SR)

J. (Justus) Candido (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Schadevergoeding en slachtoffers: de vordering benadeelde partij in het strafproces

Mr. D.R. (Dinesh) Changoer (prof.mr. C.P.M. Cleiren) 
De betekenis van het concordantiebeginsel voor de Surinaamse strafwetgeving en -rechtspraak, rechtvergelijkend bezien

M.L. (Margaret) Diekhuis-Kuiper (prof.mr. E.R. Muller, prof.mr. T. Doreleijers, dr. J.A. van Wilsem)
Het woord en de daad

R. (Richard) van Elst (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Universele rechtsmacht

L.B. (Luuk) Esser (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.M. ten Voorde)
De strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland (art. 273fSr)

M.S. (Susanne) de Goede (prof.dr. P. Nieuwbeerta, prof.dr.ir. A.G. van der Lippe)
Het effect van detentie of het welzijn van partners van (ex-)gedetineerden

J.C.W. (Juul) Gooren (prof.dr.mr. L.M. Moerings)
Een overheid op drift? De strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren

W.A. (Wouter) Karst (prof.dr. C.E.H. Berger, prof.dr. J.W. de Keijser, dr. E.M. van de Putte)
The evidental value of the results of medical examination of prepubertal children evaluated for child sexual abuse

A.C. (Bart) Klooster (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.M. ten Voorde)
The concept of danger in criminal law

P.A.A.N. (Patricia) Leito (prof.mr. E.R. Muller)
Burgemeesters & de sociale veiligheid

M. (Marianne) Lochs (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Contempt of court

W.E. (Mieke) Meiboom (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.L. de Wijkerslooth)
Bijzonder bestraft - Theorie, Praktijk en lessen voor de toekomst op basis van de wetgeving en de berechting door de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, 1945-1952

T. Schippers (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
De psychische kant van opzet en schuld bij de commune misdrijven

N.G.H. (Nienke) Verschaeren (prof.mr. J.H. Crijns, prof.mr. P.M. van Russen Groen)
Diversiteit in handhavingsstelsels

B. (Bert) Wijbenga (prof.dr. P.B. Cliteur, prof.mr. E.R. Muller)
Autonome ethiek en politieke dilemma's

Laatst Gewijzigd: 03-02-2016