Promovendi Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

Overzicht promovendi binnen dit programma.


Afdeling Burgerlijk recht

Mr. Y.N. (Yannink) van den Brink (prof.mr. M.R. Bruning, prof.dr. T. Liefaard)
Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht


Mr. M. (Maria) de Jong-de Kruijf (prof.mr. M.E. Bruning, mr.dr. P.M. Schuyt)
Legitimacy of enforced treatment of minors in the field of Juvenile Justice, Youth Care and (forensic) Child- and youth psychiatry


Afdeling Criminologie

Mw. A.Q. (Anouk) Bosma MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta)
Evaluatie van in detentie aageboden gedragsinterventies


J. (Jelmer) Brouwer (prof.dr. J.P. van der Leun, mr.dr. M.A.H. van der Woude)
Crimmigration Unravelled: An Interdisciplinary study into the legitimacy, accountability and effectiveness of immigration control


mr. T.J.M. (Tim) Dekkers MSC., BBA (prof.dr. J.P. van der Leun, dr. M.A.H. van der Woude)
Selection and Scriutiny in Bordr Control: Exploring the Legitimacy, Efficiency and Effectiveness of Frontline Discretionary Decision Making


J.V.O.R. (Jennifer) Doekhie (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. A. Dirkzwager)
Het rechte pad? Motieven van langgestrafte gedetineerden in Nederland om te stoppen met criminaliteit


N.N. (Nathalie-Sharon) Koster (prof.dr. J.P. van der Leun, dr.mr. M.J.J. Kunst)
Tevredenheid van slachtoffers met het politieoptreden en de invloed daarvan op hun emotioneel welbevinden en de bereidheid om medewerking te verlenen aan het strafrechtsysteem


Mw. M.W.A. (Marjolein) Odekerken MSc MA (prof.mr. N.J.H. Huls, prof.dr. J.P. van der Leun) 
De rechtsstaat in actie. Conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarder en de burger. Geweld en verzet.


E.A.C. (Ellen) Raaijmakers MSc (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.W. de Keijser)
De subjectieve zwaarte van detentie


M. (Mojan) Samadi (prof.mr. J.H. Crijns, mr. M.J. Dubelaar)
Naar een normatief toetsingskader voor strafvorderlijk handhaving


M. (Maaike) Wensveen MSc. (prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.M.H. Palmen) 
Het effect van gevangenisstraf op de woonsituatie


Afdeling Straf- en Strafprocesrecht

mr.drs. J. (Judit) Altena (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.H. Crijns) 
De Nederlandse strafrechter in spagaat tussen de Europeesrechtelijke plicht tot conforme interpretatie en naleving van EU-doelstellingen en beginselen en het Nederlandse legaliteitsbeginsel (art. 1 lid 1 WvSr).


mr. P. (Patrick) van Berlo (prof.dr. J.P. van der Leun, mr.dr. M.A.H. van der Woude)
The Commodification of Criminals and Migrants: Examining the involvement and accountability of private actors in criminal and migrant detention


J.L. (Jasper) de Bie MSc. (prof.dr. J.P. van der Leun)
Jihadistisch terrorisme in Nederland


Mr. D.R. (Dinesh) Changoer (prof.mr. C.P.M. Cleiren) 
De betekenis van het concordantiebeginsel voor de Surinaamse strafwetgeving en -rechtspraak, rechtvergelijkend bezien


mr. J.P. (Jelle) Cnossen (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
De legitimiteit van het onderscheid tussen commune en bijzondere strafwetgeving


Mr.drs. L. (Lucas) Noyon (prof.mr. J.H. Crijns, prof.dr. J.W. de Keijser)
The public and the prosecutor. Acfcommodating public opinion in prosecution politics from legal and empirical perspectives


Buitenpromovendi

F. (Fachrizal) Afandi (mr.dr. A.W. Bedner, prof.mr. J.H. Crijns)
Dismissal a case as a discretionary power of the Indonesian public prosecutor in socio legal perspective

S.S. (Sara) Arendse (prof.mr. C.P.M. Cleiren, mr.dr. J.M. ten Voorde)
De notie van de uiterlijke verschijningsvorm

J. (Justus) Candido (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Schadevergoeding en slachtoffers: de vordering benadeelde partij in het strafproces

R. (Richard) van Elst (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Universele rechtsmacht

L.B. (Luuk) Esser (prof.mr. C.P.M. Cleiren, mr.dr. J.M. ten Voorde)
De strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland (art. 273fSr)

M.S. (Susanne) de Goede (prof.dr. P. Nieuwbeerta, prof.dr.ir. A.G. van der Lippe)
Het effect van detentie of het welzijn van partners van (ex-)gedetineerden

J.C.W. (Juul) Gooren (prof.dr.mr. L.M. Moerings)
Een overheid op drift? De strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren

H. Gunanto (prof.mr. H. Franken)
Indonesian Insurance Law 

W.A. (Wouter) Karst (prof.dr. C.E.H. Berger, prof.dr. J.W. de Keijser, dr. E.M. van de Putte)
The evidental value of the results of medical examination of prepubertal children evaluated for child sexual abuse

A.C. (Bart) Klooster (prof.mr. C.P.M. Cleiren, mr.dr. J.M. ten Voorde)
The concept of danger in criminal law

M. (Marianne) Lochs (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
Contempt of court

W.E. (Mieke) Meiboom (prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.L. de Wijkerslooth)
Bijzonder bestraft - Theorie, Praktijk en lessen voor de toekomst op basis van de wetgeving en de berechting door de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, 1945-1952

T. Schippers (prof.mr. C.P.M. Cleiren)
De psychische kant van opzet en schuld bij de commune misdrijven

Mr. N. (Nicole) Visscher (prof.mr. C.J.M. Cleiren) (samenwerking EUR)
De kwaliteit van rechtspraak en de snelheid van de totstandkoming van de rechterlijke beslissing; de motivering van de rechterlijke beslissing in de verschillende soorten strafvonnissen

B. (Bert) Wijbenga (prof.dr. P.B. Cliteur, prof.mr. E.R. Muller)
Autonome ethiek en politieke dilemma's

Laatst Gewijzigd: 19-03-2015