Procedure verdediging van het proefschrift

Als promovendus en promotor vindt u op deze pagina informatie leidend tot de openbare verdediging van het proefschrift.

Reglement en procedures

  • Overzicht van stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.
    Stappenplan leidend tot openbare verdediging proefschrift 

  • In het promotiereglement wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co)promotor zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.
    Promotiereglement Universiteit Leiden

  • Tenaamstelling bul/proefschrift.
    Voor de gehuwde promovendus(a) die de naam van zijn/haar echtgenoot voert, is het volgende van belang. De tenaamstelling van de bul zal conform de persoonsgegevens zijn zoals vermeld staan in de Gemeentelijke Basisadministratie. Voor het proefschrift geldt dat het aan de promovendus(a) is om te bepalen of dit wordt gepubliceerd onder de eigen naam of onder de naam van de echtgenoot. 

  •  Informatie over de promotiezitting


Proefschrift uitgeven in de Meijers reeks

Het E.M. Meijers Instituut (MI) kent een eigen boekenreeks, waarin onder andere de facultaire proefschriften verschijnen, maar ook de boeken naar aanleiding van congressen en symposia.

Procedure en financiële regelingen

De keuze van de uitgever/drukker is aan de auteur of redactie. Voor editing (het opmaken van een publicatie) en lay-outing heeft het MI afspraken gemaakt met een enkele gespecialiseerde bedrijven.

Voor het lay-outen van een proefschrift verdient aanbeveling om terug te rekenen vanaf het moment dat het boek dient te verschijnen. Dit is met name van belang voor promovendi voor wie de promotiedatum vaststaat. De procedure en planning is te vinden in de auteursinstructie.

De omvang van het proefschrift bedraagt in beginsel ten hoogste 100.000 woorden (incl. voetnoten maar zonder het niet-wetenschappelijk gedeelte). De decaan kan namens het College voor Promoties, op schriftelijk verzoek van de promotor, overschrijding van deze limiet toestaan.

Het MI betaalt de lay-out kosten bij publicatie in de Meijersreeks tot een maximum bedrag van € 2500,-.
Naast deze vergoeding kunnen alle promovendi maximaal €1.150,-voor drukkosten van het proefschrift ontvangen. 

Promovendi met een aanstelling kunnen deze kosten declareren via het selfservice programma. Voor het betreffende sapnummer kunt u contact opnemen met het E.M. Meijers Instituut.

Promovendi zonder een aanstelling kunnen declareren door het digitale declaratieformulier in te vullen (incl. de factuur). We adviseren u eerst de bonnen te scannen voordat u begint met het invullen van het formulier.  
 
Na de promotie wordt het proefschrift verplicht opgenomen in het Leids Repositorium. Meer informatie over regelingen en reglementen vindt u op de website van de Universiteitsbiblioteek.

De promovendus ontvangt een vergoeding van € 500,- uit te betalen door de Universiteitsbibliotheek, na ontvangst van vier exemplaren van het proefschrift, ontvangst van het proefschrift in elektronische vorm en ontvangst van de ondertekende licentie voor de niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm.
Informatie over het aanleveren en de licentie.

Contactgegevens

Personen en instanties waar men terecht kan voor vragen over het promoveren.

E.M. Meijers Instituut en voor informatie over publiceren in de Meijers-reeks
mw. Esmé ten Donkelaar, telefoonnummer: 8586

Bureau van de Pedel

Laatst Gewijzigd: 17-02-2017