Over het Research fellowship

Wat is een fellowships?

De research fellows van de Leiden Law School zijn de onderzoekers uit de faculteit die zijn gepromoveerd en die, kwalitatief en kwantitatief, op hoog niveau publiceren.


Procedure

Het fellowship wordt aangevraagd door indiening van een aanvraagformulier incl. bijlagen, op basis waarvan het onderzoekbestuur advies over benoeming uitbrengt aan het faculteitsbestuur.


Onderzoeksverlof

Tijdens onderzoeksverlof wordt een onderzoeker vrijgesteld van andere (onderwijs- en bestuurs-) taken. In deze periode kan hij een substantiële subsidieaanvraag voor extern gefinancierd onderzoek doen.