Nieuws

Seminar Egbert Jongen

Donderdag 25 juni geeft Egbert Jongen een seminar over het effect van financiële prikkels op de arbeidsparticipatie van ouderen.


Rex Arendsen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Per 1 juni is dr. ir. Rex Arendsen (49) benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel ‘Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht’ die is ingesteld door het Belasting & Douane Museum.