mr. N.M.A. van Kreveld

Functie:
  • Promovenda
  • Fiscaalrechtelijk docent
Expertise:
  • Belastingrecht
  • Fiscale wetgevingsconsultatie
  • Fiscale wetgevingsproces
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting


Telefoon: +31 (0)71 527 5887
E-Mail: n.m.a.van.kreveld@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.15
Persoonlijke Homepage: Netty van Kreveld


")

- Belastingadviseur (Algemene fiscale praktijk) bij Mazars (0,6 fte)
- Fiscaalrechtelijk docent, Universiteit Leiden (0,4 fte)

Lopend promotieonderzoek

Fiscale wetgevingsconsultatie (promotores: prof. dr. A.O. Lubbers en prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau)

Publicaties


Artikelen

2012
- N.M.A. van Kreveld, Verslag van het seminar ‘Kwaliteit van (fiscale) regelgeving’ en oratie prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau, Weekblad Fiscaal Recht 2009/6806 blz. 422.
- N.M.A. van Kreveld en J. Kriek, De verdere doorvoering van een inkomensafhankelijke arbeidskorting in Nederland, Forfaitair 2009/196 blz. 4. (Hiervoor is de 1ste prijs van de schrijfwedstrijd Forfaitair 2008-2009 toegekend)
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, rapport Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Universiteit Leiden 2009
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties. Weekblad Fiscaal Recht 2010/50.
- N.M.A. van Kreveld en A.O.Lubbers, De bruikbaarheid van internetconsultatie bij de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving, in: 50 jaar Directe Belastingen, Kluwer, Deventer 2012.

2010
-
Kreveld, N.M.A. van  & Lubbers, A.O., ‘Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties’, Weekblad Fiscaal Recht, 50 (2010).

2009
-
N.M.A. van Kreveld, Verslag van het seminar ‘Kwaliteit van (fiscale) regelgeving’ en oratie prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau, Weekblad Fiscaal Recht 2009/6806 blz. 422.
- N.M.A. van Kreveld en J. Kriek, De verdere doorvoering van een inkomensafhankelijke arbeidskorting in Nederland, Forfaitair 2009/196 blz. 4. (Hiervoor is de 1ste prijs van de schrijfwedstrijd Forfaitair 2008-2009 toegekend)
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, rapport Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Universiteit Leiden 2009
- N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties.

Wetenschappelijke voordrachten

- Openbaarheid belastingrechtspraak, een kwestie van afwegen. Voordracht Symposium van de Universiteit Leiden 'Kwaliteit van belastingrechtspraak' (19 april 2013).
- Voordracht voor de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden, getiteld: Consultatie in het belastingrecht (15 december 2010).

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016