Bernard Santen nieuwe senior researcher afdeling Bedrijfswetenschappen

mr. dr. Bernard Santen wordt senior researcher bij de afdeling Bedrijfswetenschappen. Hij gaat werken aan twee insolventieprojecten gefinancierd door INSOL Europe en de Europese Commissie.

Bernard komt van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij promoveerde op monitoring van ondernemingen in financiële moeilijkheden en ondermeer financiële economie aan faillissementscuratoren doceerde.

Samen met prof. mr. Bob Wessels, prof.mr. Iris Wuisman en prof. dr. Jan Adriaanse gaat Bernard werken aan insolventieprojecten. Het project EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Guidelines is een door de EU gehonoreerd project in het programma Action Grant 'Civil Justice'. Het doel van dit project is om grensoverschrijdende samenwerking tussen rechters in insolventieprocedures te verbeteren. Efficiënte en effectieve justitiële samenwerking in grensoverschrijdende gevallen van insolventie is van vitaal belang voor de redding van ondernemingen die in verschillende lidstaten actief zijn

Het onderzoek dat in maart 2013 is begonnen omvat het zoeken naar wegen om te komen tot een betere samenwerking tussen curatoren en rechters (onderling en over en weer) in internationale faillissementen en de formulering van 'best practices' daartoe.


Laatst Gewijzigd: 13-03-2013