Innovatief onderwijs bij het vak 'Entrepreneurship and Innovation'

37 studententeams strijden bij dit vak om projectfinanciering via crowdfunding. De afdeling bedrijfswetenschappen heeft crowdfunding ingezet als innovatief leermiddel.

Met het binnenhalen van geld voor kleine maatschappelijke projecten passen studenten hun theoretische kennis over ondernemerschap en innovatie toe. Bij die projecten gaat het om het herkennen van vraag en aanbod, aansluiten bij netwerken en haalbaarheid; financieel, technisch, strategisch, organisatorisch, juridisch; kortom ondernemen. Om alles binnen de 7 onderwijsweken te kunnen afronden wordt het minimaal haalbare projectonderdeel met crowdfunding gefinancierd. Dat is meestal de start van een groter project. Met crowdfunding wordt op ondernemende wijze de link tussen financiering en maatschappij gelegd. Met het succesvol betrekken van een maatschappelijke partnerorganisatie en het overdragen van het project op de partner kan een project wellicht echt worden uitgevoerd. Dat is toekomstmuziek en valt ook buiten het onderwijs. Crowdfunding in het onderwijs van onze universiteit is geïnitieerd door het Centre for Innovation van de Campus Den Haag.


Het studentenplatform is gebaseerd op het crowdfundingplatform van de Universiteit Leiden. Een studententeam heeft vorige week met hun project de Mare al gehaald. Steun onze enthousiaste studenten met hun uitdagende projecten! En deel dit bericht op social media voor de 'viral marketing buzz'!

Laatst Gewijzigd: 24-09-2015