Start keuzevakken Recovery Management en Business, Law and Economics

Had jij de SNS Bank wel van de ondergang kunnen redden? Ben jij in staat om conflicten tussen bestuurders en aandeelhouders op te lossen?  In blok 2 van het 2e semester zullen twee interessante keuzevakken van start gaan.

• Business Law & Economics
• Recovery Management


Business, Law and Economics

Er bestaat een toenemende behoefte aan juristen die niet alleen grensoverschrijdend en interdisciplinair kunnen denken en werken - op het vlak van Law & Economics - maar die ook in staat zijn om de (bedrijfs)economische achtergronden en fundamenten van wetgeving te doorgronden. Kortom, juristen met een fundamenteel academisch denk- en werkniveau. 

Doel van het vak Business Law & Economics is de economische structuur van het ondernemingsrecht in kaart te brengen en te belichten met behulp van actuele thema’s. De onderneming is een organisatievorm waarin krachten van verschillende stakeholders worden gebundeld. Maar hierbij doen zich allerlei (potentiële) conflicten - ‘agency problems’ - voor.

Voor meer informatie over dit vak kijk je in de e-Studiegids.
Inschrijven voor dit vak kan via uSis vanaf 28 dagen voor aanvang van het onderwijs.
Het eerste college start op vrijdag 19 april 2013. Het rooster van Business Law & Economics is te vinden op de facultaire website.

Recovery Management

In tijden van economische neergang is er toenemende aandacht voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Natuurlijk spreken grote ondernemingen, zoals de SNS Bank en Kroymans, daarbij tot de verbeelding, maar ook in het MKB komen jaarlijks vele duizenden ondernemingen in de problemen. Vaak is het nog mogelijk een dergelijke onderneming vroegtijdig te saneren (‘recovery’) door middel van een zogenoemde informele reorganisatie, ook wel turnaround management genoemd. Maar in de praktijk ontstaat echter regelmatig een situatie van insolventie en volgt veelal surseance van betaling, dat meestal eindigt in faillissement

Waarom slaagt de ene reddingsoperatie wel en mislukt de ander kansloos? Wat zijn absolute succesfactoren en waar liggen de valkuilen? Hoe kan via early warning worden voorkomen dat bedrijven afglijden? Wat is de rol van verschillende stakeholders hierbij? Wat is het theoretisch fundament van insolventiewetgeving? En waarom dient surseance van betaling eigenlijk nooit te worden aangevraagd? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen in het vak Recovery management

Voor meer informatie over dit vak kijk je in de e-Studiegids.
Inschrijven voor dit vak kan via uSis vanaf 28 dagen voor aanvang van het onderwijs.
Het eerste hoor-/ werkcollege start op dinsdag 22 april 2013. Het rooster van Recovery Management is te vinden op de facultaire website.

Laatst Gewijzigd: 21-03-2013