Lezingencyclus Recht en Bedrijf

Op donderdag 31 januari 2013 gaat de Lezingencyclus Recht en Bedrijf van start. De lezingen gaan in op de rol van het recht in het bedrijfsleven. Verschillende sprekers uit de praktijk verzorgen de lezingen.

Het thema van de lezingencyclus is dit jaar “Het bedrijfsLEVEN en Recht – Opkomst en Ondergang”.

Een bedrijf gaat in zijn levensloop door verschillende fases. In het begin is er de opkomst van een bedrijf, waarbij een of meer ondernemers met een goed plan een nieuw bedrijf opzetten. Vervolgens groeit het bedrijf en neemt het een bepaalde positie in op de markt. Als het goed gaat, zal het bedrijf wellicht andere bedrijven overnemen om nog groter te worden. Indien het externe financiële klimaat verslechtert en er een crisis komt, kan dit een zodanig effect hebben op het bedrijf dat het intern ook in de financiële problemen komt. Wanneer dit slecht uitpakt voor het bedrijf kan het de ondergang betekenen in de vorm van een faillissement. Bij elke bijeenkomst tijdens de lezingencyclus wordt ingegaan op een andere fase uit het leven van een onderneming.


Programma

1. Ondernemerschap en Financiering (week 5: donderdag 31 januari 2013)
Bij het oprichten van een onderneming komt veel kijken. Er moet bijvoorbeeld een rechtsvorm worden gekozen en een bedrijfsplan worden geschreven. Daarnaast moet er gedacht worden aan de financieringswijze van de onderneming. In deze eerste bijeenkomst wordt uiteengezet wat er nodig is voor het oprichten van een onderneming en hoe je een onderneming groot kan maken.
Door: Joost Niepoth (Co-founder GreenGraffiti)

2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (week 6: donderdag 7 februari 2013)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt vandaag de dag een rol bij vrijwel elk bedrijf. Het bedrijf speelt ook een sociale rol in de maatschappij. Bij het genereren van winsten moet ook worden gekeken naar de impact op mens en milieu. Hoe combineer je winst en verantwoordelijkheid? En op welke wijze leggen ondernemingen verantwoording af aan betrokken partijen?
Door: Hugo Hollander (Partner Cleantech & Sustainability, Ernst & Young)

3. Marktwerking en Mededinging (week 7: donderdag 14 februari 2013)

Als een onderneming op de markt opereert moet er altijd rekening gehouden worden met de marktwerking, vraag en aanbod van de markt. Onder andere bij het vaststellen van de hoeveelheid te verkopen producten en bij het vaststellen van de prijs van de producten. Daarnaast heeft de onderneming te maken met mededinging: concurrentie tussen ondernemingen om een bepaald marktaandeel te halen. Kan een onderneming onbeperkt zijn gang gaan?
Door: Gerard Bakker (Directeur Mededinging, NMa)

4. Fusies en Overnames (week 8: donderdag 21 februari 2013)
Nadat een bedrijf enige tijd heeft meegedraaid in de markt en successen heeft geboekt kan het groeien door met andere bedrijven te fuseren of door andere bedrijven over te nemen. Op deze manier kan een groter marktaandeel worden verworven. Ook kan het zo zijn dat het ene bedrijf vijandig wordt overgenomen door het andere bedrijf. Fusies en overnames spelen een grote rol in het bedrijfsleven. In deze bijeenkomst worden de verschillende aspecten hiervan besproken.
Door: Egbert Vroom (Advocaat-partner, Stibbe)

5. Internationaal Ondernemen (week 11: donderdag 14 maart 2013)
Op een gegeven moment is Nederland te klein en wordt het tijd om de onderneming ook internationaal te laten opereren. De onderneming groeit dan uit tot een multinational. Hoe kan je een onderneming internationaal op de kaart zetten? Waar moet je allemaal rekening mee houden als je internationaal gaat ondernemen? Wat zijn de verschillen met ondernemen in Nederland en hoe groot zijn deze verschillen?
Door: Eelco van Wijk (Directeur, PayPal Benelux)

6. Internationaal Financieel Klimaat/Financiële Crisis (week 12: donderdag 21 maart 2013)
In 2007 ontstond de wereldwijde kredietcrisis. De huizenmarkt stortte in en centrale banken moesten ingrijpen. De kredietcrisis heeft iedereen geraakt, ook de ondernemingen. Hoeveel merkt een onderneming van een crisis en hoe kan een onderneming overeind blijven in tijden van financiële crisis? Wat zijn de gevolgen van de internationale financiële ontwikkelingen op ondernemingen?
Door: Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit Rotterdam & Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

7. Faillissement/Turnaround Management (week 13: donderdag 28 maart 2013)
Een onderneming kan in een financiële crisis gedwongen worden om tot vernieuwen en herstructureren van de onderneming over te gaan: turnaround management. Op die manier kan een onderneming weer goed functioneren. Als turnaround management niet genoeg blijkt te zijn, kan een volgende stap het faillissement van de onderneming betekenen.
Door: Rutger Schimmelpenninck (Advocaat-partner, Houthoff Buruma)

8. Docentenpanel (week 14: donderdag 4 april 2013)
Het docentenpanel is de uitgelezen kans om al je vragen over de verschillende afstudeerrichtingen Recht en Bedrijf beantwoord te krijgen. Twijfel je tussen International Business Law en de reguliere opleiding Rechtsgeleerdheid? Weet je niet of je moet kiezen voor Recht & Economie of Recht & Bedrijfswetenschappen? Stel al je vragen tijdens het docentenpanel!
Door: Docenten van de verschillende afstudeerrichtingen Recht en Bedrijf: Recht & Economie, Recht & Bedrijfswetenschappen en Internationale Business Law

Organisatie

De lezingen worden afwisselend georganiseerd door de afdelingen Recht & Bedrijfswetenschappen, Recht & Economie en International Business Law.

Praktische informatie

De lezingen worden op donderdagavond gegeven van 17:00 tot 19:00 uur in zaal C.131 op het KOG.

De lezingen zijn in het bijzonder bedoeld voor eerstejaars rechtenstudenten die interesse hebben in de afstudeerrichtingen International Business Law, Recht & Bedrijfswetenschappen en Recht & Economie. Uiteraard zijn studenten die geen eerstejaars meer zijn maar wel geïnteresseerd ook van harte welkom!

Aanmelding

Aanmelden kan via Blackboard: Jaar 2012/2013 - Semester 2 - Bachelor I - Lezingencyclus Recht en Bedrijf 1213.

Kijk voor meer informatie over de sprekers op Blackboard.
Neem voor vragen contact op met de student-assistent: Willem Beek.

Laatst Gewijzigd: 20-12-2012