NVRII-HCFR Conferentie Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Op donderdag 23 mei 2013 van 9.30-17.00 organiseren de NVRII en het HCFR van de Universiteit Leiden een conferentie over het actuele thema 'herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen'.

Het door de Europese Commissie in juni 2012 gepubliceerde voorstel voor een richtlijn  staat centraal. Sprekers uit een zevental landen geven inleidingen en workshops. Deze vinden plaats aan de hand van beschikbare papers over o.m. vereisten te stellen aan een recovery plan, over bail-in en de positie van wederpartijen, over de bevoegdheid van de overheid tot onteigening en over de regels voor grensoverschrijdende groepen van banken.

Praktische informatie:

Tijd: donderdag 23 mei 2013, van 09.30 – 17.00 uur
Plaats: Kantoor Baker & McKenzie, Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam

Toegang: voor leden NVRII € 300; niet-leden: € 400

Voertaal: Engels

Voor studenten of promotieonderzoekers die gemotiveerd kunnen aangeven in het onderwerp geïnteresseerd te zijn, zijn 2 vrijplaatsen gereserveerd.

Te behalen opleidingspunten: 4.

Inschrijving is alleen mogelijk tot uiterlijk vrijdag 10 mei 2013 via het inschrijfformulier op de website.

Voor de website klik hier.


Laatst Gewijzigd: 14-03-2013