Stage Ondernemingsrecht

De afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen werken sinds 2012 samen bij enkele projecten die door derden worden gefinancierd. Vanaf begin 2013 bestaat het gehele jaar door de mogelijkheid stage te lopen voor masterstudenten Ondernemingsrecht.

Doel van de stage

De masterstudent kennis laten maken met de rechtspraktijk, om inzicht te verwerven op het terrein van de ontwikkeling, formulering, toepassing, uitvoering en handhaving van het recht op het terrein van het (internationaal) insolventierecht. Het betreft dan pre-insolventieprocedures, rescue-plannen en hun totstandkoming, principiële vereisten voor de beroepsuitoefening door failissementscuratoren en turnaround managers, de ontwikkeling van regels voor grensoverschrijdende samenwerking tussen curatoren en tussen rechtbanken.
Per academisch jaar is er gemiddeld per maand 1 stageplaats.
Duur van de stage: 5 weken.


Begeleiding

Het werk wordt gedaan onder begeleiding van de betrokken hoogleraren (prof. Adriaanse, prof. Wessels, prof. Wuisman en prof. Omar, Nottingham Law School) en de staf die de dagelijkse verantwoording heeft voor de uitvoering van de projecten (Dr. Santen, Dr. Van der Rest en Dr. Schmidt, Universiteit van Jena). De dagelijkse begeleiding van de stagiair is in handen van Dr. B.P.A. Santen.

Vereisten

  • beschikbaarheid: vier dagen per week (met het volgen van hoorcolleges en werkgroepen wordt rekening gehouden);
  • goede beheersing van het Engels;
  • affiniteit met internet en internet-based enquêtes, bijhouden website en dropbox.

Meer informatie over de inhoud van de stage en vereisten.

Aanmelden

De aanmelding verloopt door een korte motivatiebrief met een kort C.V. toe te sturen aan Mr. Dr. B.P.A. Santen en naar Prof. Mr. B. Wessels.

Laatst Gewijzigd: 08-08-2013