Leidse faculteit maakt regels voor curatoren en insolventie rechters

TRI Leiden (Leiden Law School) heeft met twee projecten een bijdrage geleverd aan het  ontwerpen van regels voor curatoren en insolventie rechters, ter verbetering van het functioneren van grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Het IOH project heeft een Statement of Principles and Best Practices opgesteld. In het kader van het JudgeCo Project heeft Professor Bob Wessels Principles and Guidelines ontworpen die bij zullen dragen aan een betere samenwerking en communicatie tussen rechters in grensoverschrijdende insolventiezaken. In navolging op deze Principles and Guidelines organiseert het JudgeCo Project trainingssessies voor rechters uit heel Europa.


Statement of Principles and Best Practices for Insolvency Office Holders

Begin 2013 kregen de professoren Jan Adriaanse en Iris Wuisman van INSOL Europe de opdracht om regels te ontwerpen. Daarmee kunnen curatoren in grensoverschrijdende insolventiezaken hun werkzaamheden beter afstemmen, zoals de Europese insolventieverordening voorschrijft. De regels beogen hogere opbrengsten voor de crediteuren.

De regels, opgesteld door een team rond dr. Bernard Santen, zijn succesvol verdedigd op de Istanbul conferentie van INSOL Europe in oktober. Op 31 oktober zijn de definitieve teksten aan INSOL Europe aangeboden, waarmee het project is afgerond. Voor de IOH Principles klik hier.


JudgeCo training in Riga

Op 3 november 2014 heeft in Riga een door TRI Leiden (Leiden Law School), samen met Nottingham Trent University, georganiseerde training plaatsgevonden van 13 insolventierechters uit heel Europa. Doel van de training is om de insolventierechters beter te laten samenwerken bij grensoverschrijdende insolventiezaken.

De training vindt plaats in het kader van het JudgeCo Project. Professor Bob Wessels heeft daarvoor ‘EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Principles and Guidelines’ (‘JudgeCo Principles en Guidelines’) ontworpen. Deze regels staan centraal tijdens de training. De JudgeCo Principles en Guidelines geven invulling aan het streven, zoals verwoord in concept tekst voor herziening van de Europese Insolventieverordering, voor  betere samenwerking en communicatie. De regels zijn hier beschikbaar. Op 1 en 2 december aanstaande zal een volgende training plaatsvinden in Amsterdam.

Laatst Gewijzigd: 20-11-2014