Antwoord op de crisis: Leidse Master Course Turnaround Management

De unieke academische opleiding is gericht op ervaren professionals in het veld van turnaround management en insolventie. Tijdens de afgelopen leergang is intensief ingegaan op turnaround management in de 21e eeuw.

Prof. dr. Jan Adriaanse (hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen) over de behoefte aan deze master course: “Het hedendaagse bedrijfsleven is in een permanente staat van turbulentie. Niet alleen als gevolg van de economische crisis maar ook door verdergaande technologisering en globalisering. Met name bedrijven met een lange historie zullen het moeilijk krijgen. En traditionele bedrijfstakken met hen. Deze context vergt nieuwe competenties voor turnaround managers en overige insolventiespecialisten. Niet langer kan worden gevaren op jarenlange ervaring en financieel-juridische focus”


21e eeuw

Succesvol turnaround management in de 21e eeuw betekent kennis van de meest recente onderzoeken en methoden, inzicht in technologische en sociale disruptie, psychologie, onderhandelingstheorie, marketing en branding, maar ook van de laatste juridische ontwikkelingen en bancaire aspecten.


Master course

Topdocenten uit onder meer Leiden, Rotterdam (EUR), Fontainebleau (INSEAD) maar ook uit de praktijk (o.a. Rabobank Bijzonder Beheer, investeringsmaatschappij Nimbus) verzorgden uiteenlopende modules, waarbij theorie werd afgewisseld met dynamische cases en simulatie-games. Ook is een ‘real-life’ casus uitgewerkt in samenwerking met een onderneming.

De afdeling Bedrijfswetenschappen organiseerde de opleiding in het kader van haar onderzoeksactiviteiten op het gebied van Turnarounds and Insolvency Law, in samenwerking met het Juridisch PAO en Mandaat te Leusden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Jan Adriaanse.


Laatst Gewijzigd: 27-06-2013