Mw. mr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller

Functie:
  • Universitair docent
Expertise:
  • Burgerlijk procesrecht
  • Alternative Dispute Resolution (ADR)/mediation
  • Verbintenissenrecht
  • Vervoerrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7400
E-Mail: e.j.m.van.beukering@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.211


")

E.J.M. van Beukering-Rosmuller is parttime universitair docent burgerlijk procesrecht en bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zij heeft wetenschappelijke en praktijkervaring met diverse vormen van geschilbeslechting: rechtspraak, bindend advies en mediation. Naast onderwijs aan studenten geeft zij postacademisch onderwijs aan o.a. advocaten en bedrijfsjuristen.

Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Nijmegen en studeerde (cum laude) af in 1987.

Zij is (co)auteur van diverse boeken en artikelen, in het bijzonder op het terrein van de zakelijke geschilbeslechting, waaronder  ‘De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht’ (2013), ‘Geschilafdoening in zakelijke contracten’ (2007) en ‘Recht rond onderhandeling’ (2000). Zij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Nijmegen op haar proefschrift op vervoersrechtelijk terrein, getiteld ‘De expeditie-overeenkomst’.

Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage (specifiek voor het onderdeel ADR).

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016