Dr. R.P. (René) Orij

Functie:
 • Universitair Docent
 • Voorzitter faculteitsraad (fractievoorzitter Progressieve Partij)
Expertise:
 • Risk management
 • Accounting and Finance
 • Social accounting and reporting
 • Entrepreneurship
 • International comparitive research


Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​fisceco/​bfa/​medewerkers/​ory.html


")

René Orij houdt zich bezig met de financiële aspecten en de maatschappelijke activiteiten van ondernemingen. Hij doceert  in drie gerelateerde vakgebieden: externe verslaggeving, ondernemingsfinanciering en ondernemerschap. Binnen de externe verslaggeving (ofwel Financial Accounting) specialiseert hij zich in maatschappelijke verslaggeving (corporate social disclosures / reporting). Daarbij onderzoekt hij de motieven van ondernemingen om aan maatschappelijke verslaggeving te doen.


Hij houdt zich binnen het vakgebied van de ondernemingsfinanciering bezig met maatschappelijk relevante thema’s als microfinanciering, de maatschappelijke wenselijkheid van private equity, financiering van duurzame ontwikkeling en de rol van het bankwezen in de kredietcrisis.


Bij ondernemerschapsonderwijs laat hij studenten een ondernemingsplan schrijven, dat wordt onderbouwd met wetenschappelijke inzichten over het functioneren van ondernemingen. Daarbij hoort ook het maatschappelijk functioneren, ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het internationaal rechtsvergelijkend onderzoek van René op het gebied van insolventiewetgevingen richt zich op de impact van insolventiewetgeving op besluitvorming binnen ondernemingen.

Opleiding

 • Promotie Universiteit Leiden, internationaal vergelijkend sociaalwetenschappelijk onderzoek
 • St.Edward's University, Austin, Texas, uitwisseling, deelname aan MBA-programma
 • Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam, specialisaties externe verslaggeving en financiering
 

Werkervaring

 • Universitair Docent, Universiteit Leiden (2004-heden)
 • Docent Accounting en Finance, Hogeschool Inholland, Diemen (2002-2004)
 • Adviseur en trainer voor SNV bij Vietnamese bank voor Landbouw en Rurale Ontwikkeling, Dong Hoi, Vietnam (1999-2001)
 • Kredietrisicomanager, Deutsche Bank, Keulen Luxemburg, Amsterdam (1992-1999)
 

Onderwijs

Vakken

 • Financial Accounting 
 • Corporate Finance
 • Business and Entrepreneurship
 

Onderzoek

Het onderzoek van René is internationaal vergelijkend. In brede zin betreft het de impact van de institutionele omgeving op ondernemingen. In specifieke zin is zijn onderzoek gericht op de druk vanuit de externe maatschappij op het gedrag van ondernemingen; informeel door bijvoorbeeld cultuur en formeel door wetgeving. In 2010 heeft hij in een internationaal vooraanstaand journal gepubliceerd over de invloed van stakeholders op maatschappelijke rapportages. Hij is nu bezig met een onderzoek over de impact van insolventiewetgeving op financiële risico's bij ondernemingen. Daar zal ook de impact van de bredere institutionele omgeving worden onderzocht. Gedacht kan worden aan de effecten van maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) op financiële risico's en van MVO op kredietverlening door banken.

Presentaties op congressen European Accounting Association, 2007, Lissabon.
European Accounting Association, 2008, Rotterdam.
Australasian Conference on Social and Environmental Accounting, 2008, Adelaide, Australië.
European Accounting Association, 2010, Istanbul.
European Accounting Association, 2011, Rome.
European Accounting Association, 2012, Ljubljana.

Overig

Reviewer (ad how) van Environmental Management Accounting Network (EMAN) Book, British Accounting Review en Journal of Applied Accounting Research. René is betrokken geweest bij de totstandkoming van een standaardwerk op het gebied van financial accounting: Financial Accounting and Reporting door Deegan en Ward. Hij was reviewer en heeft verschillende cases aangeleverd. Lidmaatschappen
European Accounting Association
Centre for Social and Environmental Accounting Research
Kring van Amsterdamse Economen
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend En Internationaal Insolventierecht

Nevenwerkzaamheden
Trainer op het gebied van ‘Finance for Lawyers’. René is buiten zijn werk betrokken bij de landelijke en lokale politiek. Als financieel specialist heeft hij op meerdere plekken  gesproken over de rol van de banken in de kredietcrisis. Van een hele andere orde is de rol van René als coach van de sportteams van zijn kinderen.

Laatst Gewijzigd: 08-08-2016