Dr. J.I. (Jean-Pierre) van der Rest

Functie:
  • Universitair hoofddocent
Expertise:
  • Small Business Failure, Pricing Policy & Law, Revenue Management


Telefoon: +31 (0)71 527 6135
E-Mail: j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Bedrijfswetenschappen
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.08


")

Dr. Jean-Pierre van der Rest is sinds 1 september 2014 werkzaam als universitair hoofddocent bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van der Rest (1972) studeerde economie aan de University of Durham en promoveerde aan Oxford Brookes op het onderwerp strategic pricing capabilities, waarover hij onder meer publiceerde in de Journal of Strategic Marketing. Van der Rest is gespecialiseerd in ‘small and medium business (SME)’.

Werkervaring

Voordat dr. Van der Rest bij Universiteit Leiden in dienst kwam, was hij acht jaar verbonden aan Hotelschool The Hague, Hospitality Business School, waar hij twee rollen aannam. Als lector was hij verantwoordelijk voor de kenniskring Strategic Pricing & Revenue Management waar onderzoek werd gedaan op wereldniveau. Later werd hij directeur van het onderzoekscentrum waarin alle lectoraten werden ondergebracht. De onderzoekers in dit centrum hebben in die periode diverse successen geboekt waaronder belangrijke onderzoeksubsidies, wetenschappelijke prijzen, onderwijsprijzen en toppublicaties. In 2014 is het onderzoek van Hotelschool The Hague na een formele onderzoekvisitatie voor het eerst officieel gevalideerd. Als hoofddocent, onderwijsmanager en later ‘associate dean’ onderwijs was Van der Rest daarnaast nauw betrokken bij het onderwijs en in die rol heeft hij een bijdrage geleverd aan de uiterst succesvolle onderwijsaccreditatie in 2012 waarbij 11 van de 16 standaarden als excellent werden beoordeeld. 

Van der Rest is Associate Editor van de Cornell Hospitality Quarterly en van de International Journal of Revenue Management. Daarnaast is hij lid van diverse internationale editorial boards boards. Hij ontving wetenschappelijke prijzen en subsidies voor zijn onderzoek en zijn werk wordt gepubliceerd in toonaangevende internationale boeken en tijdschriften zoals de European Journal of Operational Research, Journal of Strategic Marketing, en Tourism Management.

Van der Rest voert in overleg met prof. Adriaanse de dagelijkse leiding over de Afdeling Bedrijfswetenschappen. Samen met Adriaanse bouwt hij aan een capaciteitsgroep die onderzoek doet naar bedrijven in financiële moeilijkheden en het voorkomen van een faillissement. Hij is lid van de ‘Society for Empirical Legal Studies’.  

Onderwijs

Marketing Management en Strategic Management.

Onderzoek

Het onderzoek waar dr. Van der Rest bij betrokken is, richt zich op het multidisciplinaire en uitermate fascinerende maar ook jonge vakgebied ‘turnaround management’. Binnen een hoogstaande wetenschappelijke omgeving doet hij onderzoek dat aansluit op de context van het recht – in het bijzonder 'soft law' - ten behoeve van kennis over het insolventierecht, 'mediation en conflict management' en 'turnaround management'.

Hij doet onderzoek naar ‘small business failure’, een onderzoekslijn die ressorteert onder de leerstoel ‘Turnaround Management’. Dr. Van der Rest houdt zich bezig met de vraag waarom bedrijven failliet gaan en hoe dit voorkomen kan worden. De onderzoekslijn richt zich op drie wetenschappelijke uitdagingen: (1) verdieping van het theoretisch raamwerk op basis van inzichten uit de sociale wetenschappen om zo gedragsassumpties die ten grondslag liggen aan het (privaat)recht beter te kunnen analyseren teneinde insolventievraagstukken in het MKB beter te leren begrijpen, verklaren of te voorspellen; (2) verbetering van de methodologie; en (3) het verschuiven van de huidige dominante aandacht voor herstructurering- en kostenvraagstukken bij de bestudering van MKB-bedrijven in financiële moeilijkheden naar meer aandacht voor vraagstukken rondom waardecreatie (strategie en marketing) en het genereren van omzet (i.e. het verzilveren van klantwaarde), onder meer in het licht van inzichten over de 'rescue culture'.

Context: Waarom raken bedrijven in het MKB insolvent en hoe kan dit worden voorkomen? Wat is de rol van het (insolventie)recht daarin?

Trefwoorden: Small Business, Decline, Distress, Failure, Insolvency, Bankruptcy, Rescue Culture, Crisis Management, Financial Restructuring, Operational Restructuring, Downsizing, Work-Out, Mediation, ADR, Conflict Management, Recession, Recovery, Turnaround Management, Renewal, Reorganization, Change Management

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016