Afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen

Studenten kunnen Bedrijfswetenschappen combineren met hun rechtenstudie.

Behoefte aan bedrijfskundigen

Grote ondernemingen, advocatenkantoren en organisaties hebben behoefte aan mensen die een grondige kennis van het recht koppelen aan financieel economische deskundigheid, bedrijfskennis en managementvaardigheden. De afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen biedt zo’n combinatie, waarbij je het beste uit twee werelden haalt. Leidse afgestudeerden komen bij de meest verschillende bedrijven en organisaties terecht en op de meest uiteenlopende functies. Om je daarop goed te kunnen voorbereiden, krijg je de mogelijkheid om de rechtenstudie op je eigen vakgebied aan te vullen met vakken op het gebied van management, economie, organisatiestructuren, financiën en arbeids- en organisatiepsychologie (in totaal 45 EC). Éen ding is van belang. Om later een togaberoep (advocaat, rechter, officier van justitie) uit te kunnen oefenen, moet je tijdens de studie één extra vak doen (straf- en strafprocesrecht). Dit vak moet je dan in je derde jaar inhalen. Uit de praktijk blijkt dat de meeste studenten dit dan ook gewoon doen.


Hoe is de afstudeerrichting opgebouwd?

Recht en Bedrijfswetenschappen is een afstudeerrichting binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid, waarin je een rechtenstudie koppelt aan kennis op het gebied van bedrijfseconomie en management. 70% Van de afstudeerrichting zal ingevuld worden met Rechtsgeleerdheid en 30% met Bedrijfswetenschappen. De vakken van Bedrijfswetenschappen zijn speciaal afgestemd op rechtenstudenten. Het geheel vormt een driejarige bacheloropleiding.

Vanaf het tweede studiejaar volg je het verplichte deel van het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid en daarnaast vakken op het gebied van Bedrijfswetenschappen.
Het is niet mogelijk om Bedrijfswetenschappen tot je hoofdstudie te maken. Je hoofdstudie is altijd Rechtsgeleerdheid.

Als je het driejarige programma van Recht en Bedrijfswetenschappen hebt afgerond, ontvang je een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid. Vervolgens kun je (met één extra vak: Straf- en strafprocesrecht, 10 EC) doorstromen naar de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, waarin zeven specialisaties worden aangeboden. Overigens is dit vak ook nodig voor het civiel effect (voor togaberoepen, advocatuur en rechterlijke macht). Na Recht en Bedrijfswetenschappen ligt een keuze voor de specialisatie Ondernemingsrecht voor de hand. Je verdiept je dan verder in vakken als vennootschapsrecht, mededingingsrecht en bank- en effectenrecht. Maar het is ook mogelijk om een van de andere richtingen binnen de masteropleiding Rechtgeleerdheid te kiezen.

Onderwijsprogramma

Voor het collegejaar 2014-2015 is het bachelorcurriculum van Rechtsgeleerdheid herzien, dit houdt voor de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen in dat de volgende vakken dit collegejaar zullen worden aangeboden:

Jaar 1, semester 2:
·        Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen (5 EC)
Jaar 2, semester 1:
·         Entrepreneurship and Innovation (5 EC)
·         Management Accounting (5 EC) 
 Jaar 3, semester 1:
·         Business, Society and Law (5 EC)
·         Corporate Finance (5 EC)   
 Jaar 3, semester 2:
·         Strategic Management (5 EC)
·         Turnaround Management and Bankruptcy Law (5 EC)

Er geldt voor deze herziening een overgangsregeling voor studenten die voor 1 september zijn begonnen met hun studie maar die niet nominaal studeren. Zie hiervoor deze link.

Het onderwijsprogramma van Recht en Bedrijfswetenschappen voor studenten die per 1 september 2014 aan hun studie beginnen ziet er als volgt uit:

Jaar 1, semester 2:
· Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen (5 EC)
Jaar 2, semester 1:
· Entrepreneurship and Innovation (5 EC)
· Management Accounting (5 EC)
Jaar 3, semester 1:
· Corporate Finance (5 EC)
· Financial Accounting and Reporting Standards (5 EC)
· Marketing Management (5 EC)
Jaar 3, semester 2:
· People and Organizations (5 EC)
· Strategic Management (5 EC)
· Turnaround Management and Bankruptcy Law (5 EC)


Inschrijving

Aanstaande studenten

Als je je wilt aanmelden voor de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen dan moet je je bij Studielink inschrijven voor de studie Rechtsgeleerdheid. Voor de opleiding Rechtsgeleerdheid geldt dat er een capaciteitsbeperking is. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten voor aanvang van het collegejaar door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden ingeloot. Voor meer informatie over de numers fixus in Leiden kun je terecht op deze website

Wanneer je bent toegelaten tot de opleiding Rechtsgeleerdheid kom je terecht in een vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten, met wie je de vakken volgt. het werkgroep onderwijs in de propedeuse is voor voltijds eerstejaarsstudenten verplicht.

Studenten

Inschrijven voor de afstudeerrichting
Studenten Rechtsgeleerdheid die bij het begin van het studiejaar nog niet voor de afstudeerrichting Recht & Bedrijfswetenschappen hebben gekozen maar deze richting wel willen volgen, kunnen zich voor de start van het tweede studiejaar alsnog inschrijven voor de afstudeerrichting Recht & Bedrijfswetenschappen. De studie kan worden omgezet bij de Informatiebalie studentenzaken van Studentencentrum Plexus. Zonder een juiste inschrijving is het niet mogelijk om de afstudeerbul Recht en Bedrijfswetenschappen te krijgen. Ook voor andere vragen kun je terecht bij het frontoffice studentenzaken.

Contact

Wanneer u nog vragen hebt over de afstudeerrichting Recht en Bedrijsfwetenschappen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijsfwetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 17-07-2014