Bachelorscriptie

Informatie over het schrijven van de bachelorscriptie bij de afdeling Bedrijfswetenschappen voor studenten in de Bachelor Rechtsgeleerdheid, jaar 3.

Doelgroep

Studenten in de Bachelor Rechtsgeleerdheid jaar 3 en studenten van de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen.

Begeleiding - spelregels- keuze van onderwerp

  • U meldt zich aan via uSis. Voor meer informatie over de bachelorscriptie verwijzen we u naar deze pagina in de studiegids.
  • Via het Onderwijs Informatie Centrum verneemt de Afdeling Bedrijfswetenschappen welke studenten zich voor welk onderwerp hebben aangemeld. Na aanmelding via uSis dient de student zich ook per email bij de desbetreffende docent te melden voor het maken van een afspraak.
  • Lees de facultaire ''Scriptiehandleiding'', ook te vinden op Blackboard. Dit document bevat enkele organisatorische en procedurele aspecten van de bachelorscriptie.
  • De docent zal tijdens een gesprek aangeven wat er verder van de student wordt verwacht en zal afspraken maken over onderwerp, planning, deadlines e.d.
  • Vervolgens maakt u een schriftelijke opzet van de scriptie. De bedoeling van die opzet is dat de docent begrijpt welke benadering u voor ogen staat, zodat hij daarop zinvol commentaar kan geven. De opzet bevat in ieder geval een afbakening en formulering van de probleemstelling, een kort toegelichte hoofdstukindeling van het toegewezen onderwerp en een voorlopig overzicht van de te gebruiken literatuur.
  • Over het verloop van het verdere traject worden afspraken gemaakt met de docent.

Scriptie-onderwerpen afdeling Bedrijfswetenschappen

De scriptie-onderwerpen van de afdeling Bedrijfswetenschappen hangen samen met de onderzoeksrichting van de afdeling, te weten 'Turnsarounds and Insolvency Law'. De docenten van onze afdeling hebben vanuit hun expertise op uiteenlopende wijzen aansluiting gezocht bij deze onderzoeksrichting. Klik hieronder op de desbetreffende docent voor een korte omschrijving van zijn scriptie-onderwerp.

Dr. D.H. van Offeren
Dr. R.P. Orij
Dr. J.I. van der Rest
Drs. N.J.C. van de Ven
Dr. T.L.M. Verdoes
Dr. J.P.J. Witjes

Laatst Gewijzigd: 16-01-2015