Overige vakken afdeling Bedrijfswetenschappen

De afdeling Bedrijfswetenschappen biedt nog een aantal vakken aan binnen verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden.

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verplicht onderdeel bachelortrack Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management:

Bedrijfseconomie (5 EC)

Leiden University College

Minor Business and Entrepreneurship (30 EC):

Introduction to Business and Entrepreneurship (5 EC)
Financial Management (5 EC)
Marketing Management (5 EC)
Advanced Financial Management (5 EC)
Human Recources Management (5 EC)
Advanced Marketing Management (5 EC)
Laatst Gewijzigd: 17-07-2014