Organisatie

Bestuur en Beheer
Afdelingshoofd: J.A.A. Adriaanse

Ondersteuning:
Secretariaat: E.T. van Weely

Personeelsaangelegenheden: J.A.A. Adriaanse en D.H. van Offeren

Budgetbeheer materieel budget: T.L.M. Verdoes

Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid: T.L.M. Verdoes (lid)

International secretary: A.M. Verweij

Website redacteur: N.J.C. van de Ven

Onderzoekscoördinator: J.I. van der Rest

Coördinatie afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen: D.H. van Offeren

Coördinatie minor Bedrijfswetenschappen: R.P. Ory

Coördinatie Leiden University College The Hague: T.L.M. Verdoes

Vakcoördinatoren afdeling Bedrijfswetenschappen t.b.v. Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid en criminologie
Bedrijfseconomie onderdeel Rechtseconomie: T.L.M. Verdoes
Bedrijfseconomie t.b.v. Notarieel Recht: J. Scholten
Bedrijfseconomie t.b.v. Fiscaal Recht: T.L.M. Verdoes
Business Accounting t.b.v. International Business Law: T.L.M. Verdoes
Business, Law and Economics: T.L.M. Verdoes
Tax Management: J.P.J. Witjes 
Recovery Managent: A.M. Verweij

Afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen
Business and Entrepreneurship: R.P. Orij
Management Accounting: D.H. van Offeren
People and Organizations: M.A. Mennes
Financial Accounting and Reporting Standards: D.H. van Offeren
Marketing Management: N.J.C. van de Ven
Corporate Finance: R.P. Orij
Turnaround Management and Bankruptcy Law: J.A.A. Adriaanse & A.M. Verweij
Business, Society and Law: R.P. Orij
Strategic Management: N.J.C. van de VenVakcoördinatoren afdeling Bedrijfswetenschappen t.b.v. andere faculteiten

Sociale Wetenschappen - bachelortrack Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management
Bedrijfseconomie: J.P.J. Witjes

Campus Den Haag - minor Business and Entrepreneurship
Business and Entrepreneurship: R.P. Orij
Financial Management: T.L.M. Verdoes
Marketing Management: N.J.C. van de Ven
Advanced Financial Management: T.L.M. Verdoes
Human Resource Management: M.A. Mennes
Advanced Marketing Management: N.J.C. van de Ven

Minor Bedrijfswetenschappen
Business and Entrepreneurship: R.P. Orij
Management Accounting: D.H. van Offeren
Strategic Management: N.J.C. van de Ven
People and Organizations: M.A. Mennes
Corporate Finance: R.P. Orij
Marketing Management: N.J.C. van de Ven