Encyclopedie van de rechtswetenschap

De Encyclopedie van de rechtswetenschap (“Jurisprudence”) is een filosofisch getinte inleiding in het recht. Het vak wordt verzorgd door een gelijknamige afdeling.

De afdeling verzorgt in het eerste jaars rechtenonderwijs drie vakken:  

1.      Inleiding Recht (“Introduction to law”)

2.      Grondslagen van het Recht (“Foundations and principles of law”)

3.      Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap (“The methods of Jurisprudence”)

 Men kan dus ook zeggen dat het vak Encyclopedie van de rechtswetenschap bestaat uit drie onderdelen of drie deelvakken: de onderdelen die hierboven zijn aangegeven.

 Men kan de drie vakken kort typeren aan de hand van drie aanduidingen: recht, rechtvaardigheid en juridische kennis.

 Recht. Bij het eerste vak (aangeboden in het eerste semester) gaat het om een inleiding in het positieve recht. In zeven weken worden na een korte inleiding over de aard van de rechtswetenschap de verschillende rechtsgebieden getypeerd: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht en internationaal publiekrecht. Het gaat hier om een kennismaking met wat juristen noemen het positieve recht. Bij dit vak worden studenten ook getraind in het schrijven van een juridisch pleidooi ofwel het oplossen van een juridische casus.

Rechtvaardigheid. Bij het tweede vak (aangeboden in het tweede semester) gaat het om een bezinning op de grondslagen van de rechtsorde. Hier worden de meer normatieve vragen van de rechtswetenschap behandeld, zoals de betekenis van het contract, de aard van democratie en rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en constitutionele toetsing.

Juridische kennis. Bij het derde vak (ook aangeboden in het tweede semester) gaat het om methodische vragen rond recht en rechtswetenschap. Het centrale probleem is hier: hoe komen we aan betrouwbare kennis in het recht? Drie onderwerpen (telkens twee weken) worden behandeld: (1) de aard van wetenschappelijke kennis in zijn algemeenheid, (2) de aard van juridische kennis in het bijzonder, (3) betrouwbaarheid en bewijs. Daarnaast worden basistechnieken van de juridische schrijfvaardigheid en juridische argumentatie geoefend met studenten.

 De afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap heeft ook samen met de afdeling Rechtsfilosofie een eigen Master: de master Encyclopedie en filosofie van het recht (“Master Jurisprudence and Legal Philosophy”).

Prof. dr. P.B. Cliteur

Prof. dr. A. Ellian


Laatst Gewijzigd: 26-01-2016