Het vak Grondslagen van het Recht

Het vak Grondslagen van het Recht wordt verzorgd door de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Deze afdeling verzorgt in het eerstejaars rechtenonderwijs in totaal drie vakken: 1. Inleiding Recht 2. Grondslagen van het Recht 3. Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

Encyclopedie van de rechtswetenschap bestaat met andere woorden uit drie onderdelen of drie deelvakken die we kort kunnen typeren aan de hand van drie aanduidingen: recht, rechtvaardigheid en juridische kennis.

Recht. Bij het eerste vak (aangeboden in het eerste semester) gaat het om een inleiding in het positieve recht. In zeven weken worden na een korte inleiding over de aard van de rechtswetenschap de verschillende rechtsgebieden getypeerd: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht en internationaal publiekrecht. Het gaat hier om een kennismaking met wat juristen noemen het positieve recht. Bij dit vak worden studenten ook getraind in het oplossen van een juridische casus.

Rechtvaardigheid. Bij het tweede vak (aangeboden in het tweede semester) gaat het om een bezinning op de grondslagen van de rechtsorde. Hier worden de meer normatieve vragen van de rechtswetenschap behandeld, zoals de betekenis van het contract, de aard van democratie en rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en constitutionele toetsing.

Juridische kennis. Bij het derde vak (ook aangeboden in het tweede semester) gaat het om methodische vragen rond recht en rechtswetenschap. Het centrale probleem is hier: hoe komen we aan betrouwbare kennis in het recht? Drie onderwerpen (telkens twee weken) worden behandeld: (1) de aard van wetenschappelijke kennis in zijn algemeenheid, (2) de aard van juridische kennis in het bijzonder, (3) betrouwbaarheid en bewijs. Daarnaast worden basistechnieken van de juridische schrijfvaardigheid en juridische argumentatie geoefend met studenten.

De coördinator van het oriëntatievak Grondslagen van het recht is mr.dr. G. Molier. De hoogleraar is prof.dr. P.B. Cliteur.

Meer informatie vind je in de e-studiegids Grondslagen van het Recht

Laatst Gewijzigd: 15-06-2016