Leiden Law Practices en Tutoraat

LLP en Tutoraat

In het eerste semester van hun eerste studiejaar volgen studenten in een tutorgroep van ongeveer 30 studenten Leiden Law Practices (LLP).