Prof. mr. C.G. (Clementine) Breedveld-de Voogd

Functie:
 • Universitair docent
Expertise:
 • Onroerend Goedrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • (Beroeps)aansprakelijkheidsrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7884
E-Mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, Moot Court
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A317
Telefoon: +31 (0)71 527 7884
E-Mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A317


")

Mr. C.G. Breedveld-de Voogd is sinds 1 januari 2012 Directeur Moot Court en docent Burgerlijk Recht . Hiervoor was zij Universitair Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden en verzorgde (tezamen met andere collega’s) colleges Onroerend Goedrecht en Huwelijksvermogensrecht.

Na haar studie rechten aan de Universiteit Leiden was zij werkzaam als docent bij Burgerlijk recht en vervolgens als advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Tevens was zij verbonden aan het wetenschappelijke bureau van de Koninklijke Notariële Broederschap en is zij werkzaam geweest als bijzonder griffier van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de invoering van de resterende delen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gaf zij veel post doctoraal onderwijs en is zij sinds 2003 redactielid van Nieuwsbrief BW, Maandblad voor Vermogensrecht. Tevens is ze bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.  

Mr. Breedveld-de Voogd promoveerde 18 april 2007 op het proefschrift “Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning”. 
 
Enkele pubicaties van haar hand zijn:

 • Mede auteur van het Preadvies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie "De goede notaris. Over notariële deontologie" (okt. 2010);
 • De koop van een woning via e-mail’, MvV 2005, p. 30-34.
 • Stelt het recht grenzen aan de uitoefening van de wettelijke bedenktijd?’, MvV 2005 p. 191-193;
 • Tekst en Commentaar BW (6e druk) en Tekst en Commentaar Personen en Familierecht (7e druk), Boek 1 titel 7 afd. 3 en titel 8;
 • De rede(n)loze ontbinding’, in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Termijnen (BW-krant jaarboek nr. 20), Deventer: Kluwer 2004, p. 107-120;
 • Herleeft de bedenktijd wanneer de akte van levering afwijkt van de onderhandse koopakte?’, WPNR 6547 (2003), p. 715-719;
 • De uitleg van de akte van levering bij de overdracht van een onroerende zaak’, RM Themis 2002 blz. 244-255.
   

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016