12 september | Afscheid prof. mr W.J. Zwalve

Professor Zwalve neemt vanwege zijn emeritaat afscheid van de Leidse juridische faculteit. Zijn afscheidscollege is getiteld “Contemporaine ongelijktijdigheid, een bijdrage tot de juridische paleontologie”.

Het afscheidscollege vindt plaats om 16:15 uur precies in het Groot Auditorium van het Academiegebouw.

Prof. Zwalve is sinds 1993 verbonden aan de faculteit als hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht. Hij is bovendien als hoogleraar Anglo-Amerikaans recht verbonden aan de universiteiten van Groningen en Nijmegen. Daarnaast is hij erepraeses van het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis Philips van Leyden b.p. en lid van de KNAW.


Enthousiasme voor onderwijs

Prof. Zwalve heeft in de ruim twintig jaar dat hij in Leiden heeft gewerkt vele studenten enthousiast gemaakt voor de rechtsgeschiedenis. De meeste studenten zullen hem waarschijnlijk kennen van de vakken Romeins recht, Geschiedenis van het Europese Privaatrecht en Codificatiegeschiedenis, en de bijbehorende leerboeken Beknopte Geschiedenis van het Romeinse recht, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht (I Inleiding en Zakenrecht) en Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis.

Prof. Zwalve’s enthousiasme voor en kennis van de rechtsgeschiedenis droeg hij daarnaast over op studenten tijdens keuzevakken, zoals het privatissimum Latijnse juridische teksten lezen en Geschiedenis van het Europese Verbintenissenrecht, en tijdens de vele lezingen die hij heeft gegeven.

“Juristische Bücher des Jahres”

Naast zijn inspirerende bijdrage aan het onderwijs heeft prof. Zwalve op wetenschappelijk gebied belangrijke bijdragen geleverd. Vorig jaar publiceerde hij met zijn Nijmeegse collega Jansen nog het boek Publiciteit van Jurisprudentie, dat door de bekende Duitse jurist Reinhard Zimmermann werd geschaard onder de “Juristische Bücher des Jahres” (R. Zimmermann, “Juristische Bücher des Jahres – Eine Leeseempfehlung”, NJW 47 (2013)).

JSVO-onderwijsprijs

Prof. Zwalve heeft dit jaar nog de JSVO-onderwijsprijs ontvangen voor beste hoorcollegedocent. Hij ontving veel lof over zijn authentieke manier van college geven.


Met het afscheid van prof. Zwalve zal de juridische faculteit een kleurrijke en bevlogen docent moeten missen. Gelukkig zal prof. Zwalve dit collegejaar nog wel het keuzevak Codificatiegeschiedenis geven. Hij blijft namelijk met een nul-aanstelling verbonden aan de afdeling Historische Ontwikkeling van het Recht.

Laatst Gewijzigd: 09-09-2014