Onderzoek

Kinderrechtenmonitor 2015

In hoeverre worden de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd? Op 8 december presenteerde de  Kinderombudsman  de Kinderrechtenmonitor 2015. De afdeling Jeugdrecht  en het Instituut voor Immigratierecht  schreven in opdracht van de Kinderombudsman een adviesrapport voor de Kinderrechtenmonitor.


International Juvenile Justice Observatory (IJJO) – Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for Professionals

Dit project, opgezet door International Juvenile Justice Observatory (IJJO), en getiteld ‘Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for Professionals’ (JUST/2013/FRC/AG), heeft als doel informatie, kennis en training te geven aan nationale autoriteiten en professionals werkzaam in het jeugdstrafrecht, om zo te komen tot een betere implementatie van internationale standaarden betreffende kinderen die in aanraking komen met het jeugdstrafrecht.


Rechter praat slechts acht en halve minuut met kind bij uithuisplaatsingsbeslissing

Als een rechter beslist om een kind uit huis te plaatsen is dat zeer ingrijpend. Kinderen hebben daarom het recht om gehoord te worden in dit soort zaken. Maar zo’n gesprek tussen kind en rechter duurt bij de rechtbank gemiddeld slechts acht en halve minuut. Bij het gerechtshof dertien minuten. Dit blijkt uit onderzoek van twee jeugdrechtjuristen aan de Universiteit Leiden.


Onderzoek Machteld Vonk in Britisch Columbia, Canada

In 2014 verbleef Machteld Vonk in de maanden augustus tot en met november voor onderzoek in British Columbia, Canada. In Augustus was zij visiting scholar bij de rechtenfaculteit van de University of British Columbia in Vancouver en van september tot eind november bij de rechten faculteit van de University of Victoria, in Victoria BC.


Kinderrechtenmonitor 2014

In hoeverre worden de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd? Op 16 december presenteerde de Kinderombudsman de Kinderrechtenmonitor 2014. De afdeling Jeugdrecht en het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden schreven in opdracht van de Kinderombudsman een adviesrapport voor de Kinderrechtenmonitor.


Uitreiking Kidsreport en de Int. Children's Peace Prize

Op 6 september jl. is het KidsRights Kidsreport 'ACCESS DENIED! – Girls’ Equal Right to Education in a global context, with a focus on Pakistan' gepubliceerd. Dit rapport gaat over het recht op onderwijs voor meisjes in een globale context en in Pakistan. In het specifiek gaat het over de uitdagingen die meisjes hebben om toegang tot onderwijs te krijgen. Dit rapport is gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale Kindervredesprijs 2013 die uitgereikt is aan Malala Yousafzai, kinderrechtenactiviste op dit gebied.


Kinderrechten 2013: stappen vooruit en stappen terug

Adviezen van de Universiteit Leiden aan de Kinderombudsman over de Kinderrechtenmonitor.  Op 11 september 2013 presenteerde de Kinderombudsman de Kinderrechtenmonitor 2013. In dit rapport gaat de Kinderombudsman na of, en zo ja, welke voortgang is geboekt met het naleven van kinderrechten in Nederland.


Meerwaarde Kinderrechtenmonitor

Met kinderen in Nederland gaat het in algemene zin goed. Toch hebben de Kinderombudsman, de afdeling Jeugdrecht (o.l.v. prof. Mariëlle Bruning) en het SCP een Kinderrechtenmonitor ontwikkeld. Wat is de meerwaarde van deze Kinderrechtenmonitor?


Wegwijs in het jeugdsanctierecht

Dit onderzoek beschrijft de zwaarste jeugdsancties en hun onderlinge verhoudingen. Ook wordt inzicht gegeven in de praktische toepassing van deze sancties en ontvouwen de auteurs hun toekomstvisie op het stelsel van jeugdsancties.