Prof.mr.drs. M. Haentjens

Functie:
  • Hoogleraar Financieel recht (Hazelhoff Centre for Financial Law)
Expertise:
  • (internationaal) financieel recht
  • insolventierecht
  • internationaal privaatrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 8527
E-Mail: m.haentjens@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Financieel Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.205


")

Voordat Matthias Haentjens werd benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. In die hoedanigheid voerde hij een gecombineerde transactie- en procespraktijk op het terrein van het financiële recht en maakte hij deel uit van de cassatiepraktijkgroep. 

Professor Haentjens studeerde Grieks en Latijnse Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam (propedeuse cum laude), en haalde zijn doctoraalexamen in 2001. Hij werd leraar klassieke talen, maar behaalde ook zijn doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid (cum laude) in 2003, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Aan dezelfde Universiteit promoveerde hij in 2007. Hij was gastonderzoeker aan Université de Paris II (Panthéon-Assas), Harvard Law School en New York University School of Law.

Titel dissertatie / oratie / kernpublicaties

Tot de kernpublicaties van Matthias Haentjens behoren ‘The Law Applicable to Indirectly Held Securities’, een boek over het Internationaal Privaatrecht in het international effectenverkeer (2006), en zijn proefschrift, ‘Harmonisation of Securities Law, Custody and Transfer of Securities in European Private Law’ (Kluwer Law International, 2007). Recentelijker leverde hij een bijdrage aan het boek ‘Regulating Unfair Banking Practices in Europe’ (A. Ciacchi & S. Weatherhill eds., Oxford University Press, 2010). Zijn oratie was getiteld "De Autonomie van de Alchemist; een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen" (Boom, 2014).

Expertise

Matthias Haentjens is hoofdzakelijk geïnteresseerd in de wijze(n) waarop rechtssystemen omgaan met internationale, financiële ontwikkelingen en innovaties. Zijn expertise ligt op het terrein van het (internationale) financiële recht, het insolventierecht en het internationaal privaatrecht. Hij werkte mee aan de totstandkoming van de Unidroit Convention on Substantive Rules Regarding Intermediated Securities in Rome en publiceerde in binnen- en buitenland over de bewaring en overdracht van effecten, maar ook over andere zaken van (internationaal) privaatrecht.

Vakken

Matthias Haentjens is (mede) verantwoordelijk voor de master financieel recht, die bestaat uit vakken als Internationale Financiële Transacties in de Praktijk, Nederlands en Europees Financieel Recht en Anglo-Americaans Financieel Recht.

Nevenfuncties

  • Redacteur van het Journal of European Property Law
  • Vaste medewerker van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht
  • Vaste medewerker van de Groene Kluwer Bijzondere Overeenkomsten
  • Advisory Board member van het Chinese Journal of Global Governance
  • Lid dagelijks bestuur Stichting Grotius Academie
  • Secretaris van de Stichting Dr. L. Fuks

Talen

Nederlands, Frans, Duits en Engels  (vloeiend)
Italiaans en Russisch  (basiskennis)

Zie ook

LinkedIn

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016