Nieuws

Freya Baetens bespreekt internationale regels aangaande overheidsopdrachten

Op 1 oktober 2015, organiseerde de  Friedrich Ebert Stiftung (een Duitse politieke netwerkorganisatie voor en met de verschillende Europese instellingen) een ontbijtbijeenkomst voor leden van het Europees Parlement en experts om hete hangijzers te bespreken die naar boven komen in de handels- en investeringsonderhandelingen die de Europese Commissie momenteel voert.


Jorrit Rijpma speekt op de Marsafenet conferentie in Ohrid

Op 6 oktober sprak Jorrit Rijpma op de Marsafenet conferentie in Ohrid (Macedonië FYR). Marsafenet is een netwerk van experts op het gebied van veiligheid op zee, gefinancierd binnen COST, een van de langstlopende programma voor de ondersteuning van internationale samenwerking tussen onderzoekers, ingenieurs en wetenschappers.


Jorrit Rijpma spreekt op de Academy of European Law (ERA) in Trier

Op vrijdag 2 oktober sprak Jorrit Rijpma op de jaarlijke conferentie over EU border management in Trier. Tijdens de coferentie kwamen de laatste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van het beheer van de EU’s binnen- en buitengrenzen aan bod in het kader van het 30-jarig bestaan van het Schengenverdrag.


4 november | Symposium 65 jaar EVRM

Op 4 november 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ondertekend. Precies 65 jaar na dato organiseert de Leidse Juridische faculteit een symposium. Een keur aan buitengewoon deskundige sprekers zal spreken over heden, verleden en toekomst van het EVRM.